Koers onderwijs

Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Iemand die graag wil ontdekken waar je echt goed in bent? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan past Koers misschien wel bij jou!

Koers is een leerstroom waarin jij de ruimte krijgt om jezelf beter te leren kennen én te ontdekken. Je geeft zelf richting geeft aan en bent eigenaar van je eigen leerproces. Je werkt met vakdocenten samen aan een brede ontwikkeling, uitgaande van jouw eigen interesses en kwaliteiten. Dit alles in een inspirerende omgeving. 


Iets voor jou?

Koers is er voor de onderbouw van mavo, havo en atheneum. Binnen Koers is veel aandacht voor het leren leren, voor het loskomen van vaste patronen. Niet de leerstof, maar jij staat centraal. Want leren vanuit je eigen interesses en leren van eigen initiatieven motiveert! 


Nieuwsgierig geworden?

Wil jij samen met je ouders/verzorgers deze ontdekkingstocht aangaan? Wil jij zeker niet denken in hokjes, maar nieuwsgierig over die heg blijven kijken? Kom dan een kijkje nemen. Houd hiervoor onze voorlichtingsactiviteiten in de gaten. Bekijk tevens onze Koers-film onderaan op deze pagina. Deze geeft je alvast een kijkje in de school. Koers is gevestigd op Het College.


Aanmelden Koers

Koers is de laatste twee jaren enorm gegroeid. Om ook de komende jaren de kwaliteit binnen Koers te kunnen borgen, hebben we ervoor gekozen voorlopig niet verder te groeien. Voor schooljaar 2021-2022 is er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt is ongeveer gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt. Informatie voor het schooljaar 2022-2023 volgt t.z.t.

Aanmelden kan tijdens de aanmelddagen op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022. Je meldt je aan op Het College. Na de aanmelding plannen we met jou en jouw ouders/verzorgers een persoonlijk gesprek. De leerlingen die niet worden toegelaten tot het Koers onderwijs, worden geplaatst op het reguliere onderwijs.  


Nog vragen?

Heb jij nog vragen over Koers? Stel deze dan aan de heer Stals, teamleider Koers. Dat kan via info@koersweert.nl.

Philips van Horne

Samen creatief!