Philips van Horne

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. De school legt in haar onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen. De Philips van Horne is een school op katholieke grondslag. De identiteit van de school wordt gekenmerkt door het openstaan voor de verschillende opvattingen en overtuigingen van zowel het personeel als de leerlingen en ouders. Deze openheid betekent concreet dat de school waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen als basis kent voor de omgang met elkaar. Het onderwijs krijgt vanuit deze waarden zijn vorm; het is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. Dat onderwijs is een geheel van effectief onderwijs, vormend onderwijs en leerlinggericht onderwijs.

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Daarnaast biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Denk hierbij aan Tweetalig Onderwijs, Technasium, Technologie, Musicline,, Kunst & Cultuur, Sportline (leerjaar 2 en 3), Topsport Talentschool, Techniekroute en de opleiding Manager Transport en Logistiek MAVO en de Havo initiatiefklas. Wij helpen jou bij je voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij.

foto10.jpg

 

Koers onderwijs

Op 1 augustus 2016 is LVO Weert met een nieuwe vorm van onderwijs gestart, genaamd Koers. Bij deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Benieuwd? Kijk dan op www.lvo-weert.nl en www.koersweert.nl

  

Schoolleiding

De schoolleiding van de Philips van Horne bestaat uit de locatiedirectie en teamleiders. De school is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

 
Stichting LVO

De Philips van Horne is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.


De Stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht.


Stichting LVO

Bezoekadres:
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres:
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-420 12 12


College van Bestuur

  • De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
  • Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid College van Bestuur

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl.


Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg dan https://www.werkenbijlvo.nl/ om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. 

Philips van Horne

Samen creatief!