Philips van Horne

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor VMBO GL/TL (mavo) en havo. Aanmelden op de Philips van Horne kan met een kader/mavo, mavo, mavo/havo en havo/vwo advies. Het advies van de basisschool is hierbij bindend.  De school biedt daarnaast de leerlingen veel uitdagingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.


Heterogene brugklas

Op de Philips van Horne zitten alle leerlingen het eerste en tweede leerjaar in een tweejarige, heterogene brugklas. Gedurende deze twee schooljaren heeft de leerling de kans om te laten zien welk niveau het best passend is voor hem of haar. Aan het einde van leerjaar 2 wordt de leerling bevorderd naar mavo 3 of havo 3. 

Extra ondersteuning 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt in een vroeg stadium bekeken of de school deze ondersteuning kan bieden.

 

Philips van Horne

Samen creatief!