Philips van Horne

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Alle leerlingen zitten het eerste en tweede leerjaar in een tweejarige heterogene brugklas. Gedurende deze twee schooljaren heeft de leerling de kans om te laten zien welk niveau het best passend voor is voor hem/haar. Aan het einde van leerjaar 2 wordt de leerling bevorderd naar mavo 3 of havo 3.

Visie

De Philips van Horne wil bijdragen aan een succesvolle toekomst van haar leerlingen door ze op een innovatieve wijze voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij en de vervolgopleiding die bij de jongere past. Van oudsher staan we voor goed en degelijk onderwijs en zijn trots op hetgeen wat we doen.

Missie

De Philips van Horne biedt de leerlingen in verbondenheid met de regio, kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte ontwikkelkansen in een persoonlijke leeromgeving. Rechtdoend aan de individuele kwaliteiten, vaardigheden en affiniteiten van die leerling stroomt hij/zij uit naar het vervolgonderwijs.

De Philips van Horne is een moderne scholengemeenschap waar alle betrokkenen zich herkend en erkend voelen. Binnen duidelijke kaders en door middel van structuur, wederzijds respect en vertrouwen geven wij elkaar ruimte om kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Gesterkt door nieuwe inzichten en coaching maken alle betrokkenen een persoonlijke groei door. Deze persoonlijke ontwikkeling en het leren nemen van verantwoordelijkheid zijn onmisbaar op weg naar zelfstandigheid.  Binnen deze ontwikkeling maken wij ruimte voor reflectie en leren onze jongeren de kracht van zelfreflectie.

Ambitie

De leerlingen en medewerkers gaan met plezier naar hun school respectievelijk hun werk. Ze zijn gemotiveerd en mede- eigenaar van hun eigen leren en laten leren. Deze motivatie leidt tot goede resultaten en voldoening.  Ze voelen zich “thuis” op de Philips van Horne.

De Philips, jouw fundament voor de toekomst!


Persoonlijk
          Op eigen wijze, tempo en door middel van persoonlijk contact elkaar elke dag laten groeien.

Herkenning 
          Elkaars talenten, krachten en uitdagingen herkennen en waarderen.

Innovatief
          Een lerende organisatie die de kansen ziet om zichzelf continu te verbeteren en uitdagingen durft aan te gaan.

Leergierig
          Een onderzoekende en inspirerende houding die de ander prikkelt om nog meer te willen weten.

Interessant
          Boeiend en eigentijds onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.

Prestatie
          De school gelooft in eigen kunnen, richt zich op succeservaringen en het behalen van einddoelen.

Samen 
          gaan wij alle uitdagingen aan en bouwen aan een succesvolle toekomst!

“It takes a village to raise a child” luidt een Afrikaans gezegde. Wij geloven in SAMEN!  Samen met onze jongeren en ouders/verzorgers gaan wij deze eervolle uitdaging aan!

Fundment-Philips-van-Horne.jpg                                                                                                                                                                Afbeelding: Jelte van Geest

 

Koers onderwijs

Op 1 augustus 2016 is LVO Weert met een nieuwe vorm van onderwijs gestart, genaamd Koers. Bij deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Benieuwd? Kijk dan op www.lvo-weert.nl en www.koersweert.nl

  

Schoolleiding

De schoolleiding van de Philips van Horne bestaat uit de locatiedirecteur en directieleden. De school is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

 
Stichting LVO

De Philips van Horne is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.


De Stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht.


Stichting LVO

Bezoekadres:
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres:
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-420 12 12


College van Bestuur

  • De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
  • Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid College van Bestuur

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl.


Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg dan https://www.werkenbijlvo.nl/ om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. 

Philips van Horne

Samen creatief!