Schoolleiding

De schoolleiding van de Philips van Horne bestaat uit de locatiedirectie en teamleiders:


Locatiedirectie Philips van Horne

Mw. M.A. van Steijn 
Rector

Mw. N. Linders
Directiesecretariaat (n.linders@stichtinglvo.nl)

Mw. C. Van Andel
Directiesecretariaat en PR & Communicatie (c.vanandel@stichtinglvo.nl)


Teamleiders:

Teamleider brugklas leerjaar 1 en 2
Dhr. G. Sonderkamp (g.sonderkamp@stichtinglvo.nl)

Teamleider brugklas (leerjaar 1 en 2) en havo 3
Mevr. A. van den Boom (a.vandenboom@stichtinglvo.nl

Teamleider mavo 3 en 4
Dhr. R. Hulleman (r.hulleman@stichtinglvo.nl)

Teamleider havo 4 en 5
Dhr. E. Hafkemeijer (e.hafkemeijer@stichtinglvo.nl)

Teamleider leerlingbegeleiding/-zorg 
Mevr. M. Kneepkens (m.kneepkens@stichtinglvo.nl)

 

 

Philips van Horne

Samen creatief!