Nieuws
Nieuwsbrief decanaat oktober 2020

Nieuwsbrief decanaat oktober 2020

Hier vindt u de nieuwsbrief van het decanaat die voor de herfstvakantie naar de ouders van Mavo 3/4 en Havo 4/5 is gestuurd. Mocht...
Informatie over Covid-19

Informatie over Covid-19

Klik hier voor de brief met informatie over Covid-19 die op donderdag 15 oktober 2020 via Somtoday is verstuurd naar alle ouders. ...
Beslisboom corona

Beslisboom corona

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, brengen wij nogmaals de corona beslisboom van Stichting LVO onder de aandacht.
Concept rooster PWW1

Concept rooster PWW1

Het concept rooster voor de eerste toetsweek 2020-2021 staat in de map https://pvanhorne.nl/leerlingen/roosters/toetsroosters. Eve...
PTO's online

PTO's online

Het PTO is het ‘Programma voor Toetsing Onderbouw’. Het is een super handig overzicht met alle toetsen die uw zoon/dochter dit sch...
Middelbare scholen in Weert hijsen de regenboogvlag

Middelbare scholen in Weert hijsen de regenboogvlag

Vrijdag 9 oktober hebben leerlingen van de middelbare scholen Het Kwadrant, de Philips van Horne én Het College tegelijkertijd op ...
PTA en schoolexamenreglement

PTA en schoolexamenreglement

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in h...
Ventilatie op scholen

Ventilatie op scholen

Zoals jullie weten is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus v...
Zes lokalen Chipala-school later in gebruik door coronavirus

Zes lokalen Chipala-school later in gebruik door coronavirus

Vanwege het coronavirus zijn de, door de jubilerende Philips van Horne gefinancierde, zes leslokalen van de Chipala school, pas ha...
Oproep ouder MR

Oproep ouder MR

 De MR van onze school is op zoek naar 1 ouder om zitting te nemen in de MR. 
Onderzoek jongeren 16+

Onderzoek jongeren 16+

Het jongerenwerk van Punt Welzijn is benieuwd naar wat jongeren uit Weert die 16 jaar en ouder zijn bezig houdt in hun vrije tijd....
Vaccinatieronde HPV

Vaccinatieronde HPV

Wij willen u informeren over de veranderde organisatie van het Rijksvaccinatieprogramma 2020 dat wordt uitgevoerd door de GGD Limb...
Gebruik mondkapje

Gebruik mondkapje

Klik hier voor de brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) inzake het gebruik van een mondkapje.
Ontwikkelingen directieteam

Ontwikkelingen directieteam

Frank Stals, locatiedirecteur van Het College en BRAVO! College, gaat als directielid vanaf dit schooljaar Koers onderwijs aanstur...
Beslisboom corona

Beslisboom corona

We merken dat er enige onduidelijk is over wanneer een leerling wel/niet naar school mag komen in verband met gezondheidsklachten....
Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin worden er in de maand oktober diverse workshops en webinars aangeboden. Zoals de workshop ‘...

Philips van Horne

Samen creatief!