Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Op de Philips van Horne ben je van harte welkom!


Aanmelden

Op maandag 7 maart en dinsdag 8 maart 2022 kom je met je ouder(s)/verzorger(s) naar Het College om je aan te melden voor het komende schooljaar. Aanmelden kan tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. leerlingcode).
  • Burger Service Nummer van de leerling.
  • Bij voorkeur het al ingevulde aanmeld- en toestemmingsformulier (volgt t.z.t.)

Het downloaden en thuis invullen van het aanmeld- en toestemmingsformulier zorgt voor een snellere doorstroom tijdens het aanmelden. Lukt het niet om het aanmeld- en toestemmingsformulier thuis uit te printen? Dan helpen onze docenten jullie op de aanmeldavond zelf met het invullen van het aanmeldingsformulier.

Leerlingen van Koers schrijven bovendien nog een motivatiebrief. Meer informatie hierover staat vermeld op de aanmeldpagina van Koers. Uiteraard kun je ook bij het digitaal aanmelden aangeven bij welke drie leerlingen je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 13 en dinsdag 14 juni 2022 kennis met hun mentor en medeleerlingen. Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond waarvoor ook jouw ouders zijn uitgenodigd. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je mentor beter kennen. Ook word je heel goed voorbereid op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op dhr. Sonderkamp (g.sonderkamp@stichtinglvo.nl) of mevr. Kneepkens (m.kneepkens@stichtinglvo.nl)

Philips van Horne

Samen creatief!