Aanmelden als nieuwe leerling

Op maandag 8 maart en dinsdag 9 maart 2021 kom je met je ouder(s)/verzorger(s) naar de Philips van Horne om je aan te melden voor het komende schooljaar. Aanmelden kan tussen 19.00 en 21.00 uur. Onze docenten helpen jullie graag met het invullen van het aanmeldingsformulier. 

Vanwege de onzekere situatie rondom COVID-19 en de geldende RIVM-richtlijnen bekijken t.z.t. hoe wij onze aanmelding veilig kunnen laten verlopen.


Wat moet je meenemen bij de aanmelding?

  • Een geldig identiteitsbewijs van jou ter verificatie.
  • Het adviesformulier VO van de basisschool.
  • Bij voorkeur het al ingevulde aanmeld- en toestemmingsformulier (dit formulier is t.z.t. hier te vinden)

Het downloaden en thuis invullen van het aanmeld- en toestemmingsformulier zorgt voor een snellere doorstroom tijdens het aanmelden. Lukt het niet om het aanmeld- en toestemmingsformulier thuis uit te printen? Dan kunnen we de formulieren op de aanmeldavond zelf invullen.


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 7 en dinsdag 8 juni kennis met hun mentor en medeleerlingen. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per brief. Ook jouw ouders zijn hiervoor uitgenodigd. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op dhr. Sonderkamp (g.sonderkamp@stichtinglvo.nl) of dhr. Schouten (m.schouten@stichtinglvo.nl).

Philips van Horne

Samen creatief!