Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor de Philips van Horne. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Op de Philips van Horne ben je van harte welkom!


Aanmeldprocedure/toelatingsbeleid

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor VMBO GL/TL (mavo) en havo. Aanmelden op De Philips van Horne kan met een kader/mavo-, mavo, mavo/havo- en havo/vwo-advies. Het advies van de basisschool is hierbij bindend.  

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt in een vroeg stadium bekeken of de school deze ondersteuning kan bieden. Welke ondersteuning we kunnen bieden, staat omschreven in ons SOP (schoolondersteuningsprofiel)

Leerlingen die zich vanuit het buitenland aanmelden, dienen een instroomonderzoek te laten afnemen bij Profiel ASL. Een instroomonderzoek is bedoeld voor leerlingen die momenteel in het buitenland naar school gaan, maar willen instromen in het Nederlands onderwijs. Dit onderzoek vindt plaats om te bepalen op welk niveau en in welk leerjaar de leerling het beste lijkt te kunnen instromen. Het niveau dat voortkomt uit dit onderzoek wordt door de school overgenomen.

Mocht een leerling niet geplaatst kunnen worden, dan krijgen de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk bericht. Zij hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bij het college van bestuur bezwaar te maken tegen deze uitspraak.


Wijziging tweejarige heterogene brugklas

Vanaf het schooljaar 2024-2025 worden leerlingen, afhankelijk van het instroomniveau, ingedeeld in drie brugklasvormen. Meer informatie is hier na te lezen.


Digitaal aanmelden

Om je aan te melden, maken we gebruik van een online aanmeldformulier. Dit formulier kun je digitaal invullen van maandag 25 maart (09.00 uur) tot en met vrijdag 29 maart 2024 (23.59 uur).

Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.


Inschrijven op locatie

Je kunt je gewoon thuis aanmelden. Heb je echter hulp nodig bij het digitaal inschrijven of heb je inhoudelijke vragen over de aanmelding? Dan is het ook mogelijk om je op onze locatie in te schrijven. Een team van medewerkers staat op maandag 25 en dinsdag 26 maart van 19:00 tot 21:00 uur voor jullie klaar om de aanmelding gezamenlijk in orde te maken.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool.
  • Burger Service Nummer van de leerling.


Leerlingen die zich in willen schrijven en die geen Burger Service Nummer hebben, zoals leerlingen uit België, worden sowieso op locatie verwacht. Voor online aanmelding is namelijk een BSN-nummer noodzakelijk.


Inschrijftermijn voorbij?
Is de inschrijftermijn voorbij maar wil je je alsnog op de Philips van Horne aanmelden? Neem dan contact op met teamleiders dhr. Sonderkamp (g.sonderkamp@stichtinglvo.nl) of mevr. Van den Boom (a.vandenboom@stichtinglvo.nl)


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 3 of dinsdag 4 juni 2024 kennis met hun mentor en medeleerlingen. Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond waarvoor ook jouw ouders zijn uitgenodigd. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je mentor beter kennen. Ook word je heel goed voorbereid op de eerste echte schooldag.Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met dhr. Sonderkamp (g.sonderkamp@stichtinglvo.nl) of mevr. Van den Boom (a.vandenboom@stichtinglvo.nl).

Philips van Horne

Samen creatief!