Kwaliteitskaart

De Inspectie van het Onderwijs heeft onze school bezocht in het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) en in het kader van een thema-onderzoek naar excellentie. Bij een PKO doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de school. De inspectie vormt zich onder andere een oordeel over de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, de afstemming van het onderwijs, de onderwijstijd, het schoolklimaat, de instructie, de toetsing en de leerlingenzorg. Op al deze aspecten is het oordeel van de inspectie positief.

Philips van Horne

Samen creatief!