Kluisje / locker

Philips van Horne biedt haar leerlingen de mogelijkheid op school een kluisje/locker te huren.
Hiertoe dient tussen de ouder(s) / verzorger(s) en de school een huurovereenkomst gesloten te worden.

Nieuwe leerlingen / nog geen huurovereenkomst

Wenst u een kluisje / locker te huren en heeft u nog geen huurovereenkomst “Kluisje / locker” met school, dan wordt u verzocht deze huurovereenkomst  ingevuld en ondertekend
via e-mail te sturen naar lockers@pvanhorne.nl (u kunt het PDF-document digitaal invullen en ondertekenen)
of een papieren versie bij onze receptie in te leveren. 

Huidige leerlingen /  met aflopende huurovereenkomst / huurverlenging

Huurt u al een kluisje/locker en wenst u deze huur te verlengen,
dan wordt u verzocht deze huurovereenkomst ingevuld en ondertekend
via e-mail te sturen naar lockers@pvanhorne.nl (u kunt het PDF-document digitaal invullen en ondertekenen)
of een papieren versie bij onze receptie in te leveren.

Philips van Horne

Samen creatief!