Kluisje / locker

Philips van Horne biedt haar leerlingen de mogelijkheid op school een kluisje/locker te huren.
Hiertoe dient tussen de ouder(s) / verzorger(s) en de school een huurovereenkomst gesloten te worden.

Nieuwe leerlingen / nog geen huurovereenkomst

Bent u van plan een kluisje / locker voor schooljaar 2021-2022 te huren en heeft u nog geen huurovereenkomst “Kluisje / locker” met school dan wordt u verzocht deze huurovereenkomst  ingevuld en ondertekend via e-mail te sturen naar boekenfonds@pvanhorne.nl  (u kunt het PDF-document digitaal invullen en ondertekenen) of een papieren versie bij onze receptie in te leveren. 

Huidige leerlingen /  met aflopende huurovereenkomst / huurverlenging

Huurt u al een kluisje/locker en wilt u deze huur voor schooljaar 2021-2022 verlengen
dan wordt u verzocht deze verlenging huurovereenkomst ingevuld en ondertekend via e-mail te sturen naar boekenfonds@pvanhorne.nl  (u kunt het PDF-document digitaal invullen en ondertekenen) of een papieren versie bij onze receptie in te leveren.

Philips van Horne

Samen creatief!