Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een passende plek in het onderwijs krijgt. Dit doen we samen met de ouders. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Met vragen over het SOP kunt u terecht bij ons Team Extra Begeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan. De Philips van Horne is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via T. 06 21 6951 02. Bovendien is alle informatie voor ouders in de regio Weert en Cranendonck te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij Team Extra Begeleiding van onze school via e-mail: m.kneepkens@stichtinglvo.nl.

Ook kunt u meer informatie vinden op www.balansdigitaal.nl en op de website van Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl. Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0800-6050101 of per mail vraag@oudersenonderwijs.nl of via de website.

Philips van Horne

Samen creatief!