Onderwijs

De missie en visie van onze Philips van Horne geven richting aan hetgeen we doen en ontwikkelen


Missie

De Philips van Horne biedt de leerlingen in verbondenheid met de regio, kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte ontwikkelkansen in een persoonlijke leeromgeving. Recht doend aan de individuele kwaliteiten, vaardigheden en affiniteiten van die leerling stroomt hij/zij uit naar het vervolgonderwijs.


Visie

Bij de invulling/realisering van onze missie gaan we ervan uit dat iedere leerling van nature naar ontwikkeling streeft; iedere leerling heeft van nature een pro-actief karakter. Dit uit zich in drie basisbehoeften waarvan de invulling en beantwoording binnen de Philips van Horne centraal staan, zijnde;

 • De behoefte aan verbondenheid; er zijn voldoende veilige relaties.
 • De behoefte aan autonomie; behoefte aan zelfstandigheid, initiatieven nemen, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen.
 • De behoefte aan competentie; ervaren van successen.
   

Ons (uiteindelijke) doel:

De leerlingen en medewerkers gaan met plezier naar hun school respectievelijk hun werk. Ze zijn gemotiveerd en mede- eigenaar van hun eigen leren en laten leren. Deze motivatie leidt tot goede resultaten en voldoening.  Ze voelen zich 'thuis' op de Philips van Horne.

 

Leerwegen

Op de Philips van Horne zitten de leerlingen het eerste leerjaar in homogene klas. Ze zijn per niveaus gegroepeerd in één klas. Leerlingen die het Tweetalig Onderwijs volgen, komen ook in een aparte brugklas.

Blijven zitten in leerjaar 1 en 2 is in de meeste gevallen niet zinvol. Voortzetting van de studie in een lagere leerweg biedt vaak meer mogelijkheden. Overstappen naar een ander niveau is altijd mogelijk indien daar aanleiding toe is. Het eerste leerjaar op de Philips van Horne is als volgt ingedeeld:

 • Mavo
 • Mavo technologieroute
 • Tweejarige brugklas mavo/havo
 • Havo
 • Havo TTO
 • InitiatiefklasProfielkeuze

Op de mavo maken leerlingen aan het einde van leerjaar 2 hun profielkeuze voor leerjaar 3 en 4. Ze hebben daarbij de keuze uit één van de volgende profielen:

 • Economie & Ondernemen
 • Care & Wellness
 • Technologie & Productontwikkeling
 • Multimedia & Design


Op de havo maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

 

Lessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt de Philips van Horne bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

 

Philips van Horne

Samen creatief!