Onderwijs

De missie en visie van onze Philips van Horne geven richting aan hetgeen we doen en ontwikkelen


Visie

De Philips van Horne wil bijdragen aan een succesvolle toekomst van haar leerlingen door ze op een innovatieve wijze voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij en de vervolgopleiding die bij de jongere past. Van oudsher staan we voor goed en degelijk onderwijs en zijn trots op hetgeen wat we doen.


Missie

De Philips van Horne biedt de leerlingen in verbondenheid met de regio, kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte ontwikkelkansen in een persoonlijke leeromgeving. Rechtdoend aan de individuele kwaliteiten, vaardigheden en affiniteiten van die leerling stroomt hij/zij uit naar het vervolgonderwijs.

De Philips van Horne is een moderne scholengemeenschap waar alle betrokkenen zich herkend en erkend voelen. Binnen duidelijke kaders en door middel van structuur, wederzijds respect en vertrouwen geven wij elkaar ruimte om kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Gesterkt door nieuwe inzichten en coaching maken alle betrokkenen een persoonlijke groei door. Deze persoonlijke ontwikkeling en het leren nemen van verantwoordelijkheid zijn onmisbaar op weg naar zelfstandigheid.  Binnen deze ontwikkeling maken wij ruimte voor reflectie en leren onze jongeren de kracht van zelfreflectie.


Ambitie

De leerlingen en medewerkers gaan met plezier naar hun school respectievelijk hun werk. Ze zijn gemotiveerd en mede- eigenaar van hun eigen leren en laten leren. Deze motivatie leidt tot goede resultaten en voldoening.  Ze voelen zich “thuis” op de Philips van Horne.

De Philips, jouw fundament voor de toekomst!


Persoonlijk
          Op eigen wijze, tempo en door middel van persoonlijk contact elkaar elke dag laten groeien.

Herkenning 
          Elkaars talenten, krachten en uitdagingen herkennen en waarderen.

Innovatief
          Een lerende organisatie die de kansen ziet om zichzelf continu te verbeteren en uitdagingen durft aan te gaan.

Leergierig
          Een onderzoekende en inspirerende houding die de ander prikkelt om nog meer te willen weten.

Interessant
          Boeiend en eigentijds onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.

Prestatie
          De school gelooft in eigen kunnen, richt zich op succeservaringen en het behalen van einddoelen.

Samen 
          gaan wij alle uitdagingen aan en bouwen aan een succesvolle toekomst!

“It takes a village to raise a child” luidt een Afrikaans gezegde. Wij geloven in SAMEN!  Samen met onze jongeren en ouders/verzorgers gaan wij deze eervolle uitdaging aan!

Fundment-Philips-van-Horne.jpg                                                                                                                                                                Afbeelding: Jelte van Geest

Leerwegen

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Alle leerlingen zitten het eerste en tweede leerjaar in een tweejarige heterogene brugklas. Doel is de leerling gedurende twee schooljaren optimale kansen te bieden te ontdekken welk niveau het beste bij hem/haar past. In leerjaar 3 vervolgt de leerling zijn/haar onderwijs in een homogene setting op weg naar het eindexamen.Profielkeuze

Leerlingen die na het tweede leerjaar doorstromen naar mavo 3 maken aan het einde van leerjaar 2 hun profielkeuze voor leerjaar 3 en 4. Ze hebben daarbij de keuze uit één van de volgende profielen:

  • Economie & Ondernemen
  • Care & Wellness
  • Technologie & Productontwikkeling
  • Multimedia & Design


Leerlingen die na het tweede leerjaar doorstromen naar havo 3 maken hun profielkeuze aan het einde van leerjaar 3. Het derde leerjaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Ze hebben daarbij de keuze uit één van de volgende profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Lessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt de Philips van Horne bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de vakken met hun afkortingen.

Philips van Horne

Samen creatief!