Schooltijden

Het lesrooster op de Philips van Horne noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Na 15:00 uur is het mogelijk extra activiteiten te volgen. Hierbij kun je denken aan Sportline, huiswerkklas, steunles, etc. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, heb je meestal de mogelijkheid om in je eigen omgeving, onder toezicht, aan het betreffende vak verder te werken.

Philips van Horne

Samen creatief!