PTO / PTA 

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand treft u alle belangrijke documenten omtrent het PTO en PTA aan. 

 

PTO's 2023-2024

PTO's 2022-2023 


PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)

PTA vmbo GL-TL 3 en 4

PTA havo

PTA havo 4 en 5

Philips van Horne

Samen creatief!