Info start schooljaar 2018-2019

 

Beste jongens en meisjes, beste ouder(s)/verzorger(s),

Met het oog op het komend schooljaar 2018-2019 vinden jullie onderstaand de nodige informatie. Ouders die behoefte hebben aan extra informatie kunnen vanaf maandag 20 augustus 2018 contact opnemen met de school (0495-431030).

De klassenindeling is vanaf 14 augustus te zien op de website van de school bij roosters. Via je leerlingnummer kun je jouw rooster en klas zien. De brugklasleerlingen weten al in welke klas ze komen.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat het schooljaar 2018-2019 voor iedereen een goed jaar wordt.
Tot dinsdag 21 augustus!
 

Met vriendelijke groet,
namens het personeel van de Philips van Horne,

J. Mueters, locatiedirecteur


 

Algemene informatie

De documenten onder 'Algemene informatie' zijn voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang, ongeacht het leerjaar.

 

Mavo 1

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 1 zitten.


Mavo / Havo 1 (tweejarige brugklas)

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo/havo 1 (tweejarige brugklas) zitten.


Mavo 2

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 2 zitten.

 

Mavo 3

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 3 zitten.

 

Mavo 4

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 4 zitten.


Initiatiefklassen H1B, H1C en H2B

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in de initiatiefklassen H1BC en H2B zitten.

 

Havo 1

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 1 zitten.

 

Havo 2

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 2 zitten.

 

Havo 3

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 3 zitten.

 

Havo 4

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 4 zitten.

 

Havo 5

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 5 zitten.

 

 

Philips van Horne

Samen creatief!