Info start schooljaar 2019-2020

 

Beste jongens en meisjes, beste ouder(s)/verzorger(s),

Met het oog op het komend schooljaar 2019-2020 vinden jullie onderstaand de nodige informatie. Ouders die behoefte hebben aan extra informatie kunnen vanaf maandag 19 augustus 2019 contact opnemen met de school (0495-431030).

De klassenindeling is vanaf woensdag 14 augustus te zien op de website van de school bij roosters. Via je leerlingnummer kun je jouw rooster en klas zien. Tevens is de klassenindeling in te zien via SomToday. De brugklasleerlingen weten al in welke klas ze komen.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat het schooljaar 2019-2020 voor iedereen een goed jaar wordt.
Tot dinsdag 20 augustus 2019!
 

Met hartelijke groet,
namens het personeel van de Philips van Horne,

Peter Paul Truijen, locatiedirecteur


 

Algemene informatie

De documenten onder 'Algemene informatie' zijn voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang, ongeacht het leerjaar.

Mavo 1

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 1 zitten.

Mavo / Havo leerjaar 1 (tweejarige brugklas)

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo/havo leerjaar 1 (tweejarige brugklas) zitten.

Mavo / Havo leerjaar 2 (tweejarige brugklas)

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo/havo leerjaar 2 (tweejarige brugklas) zitten. 

Mavo 2

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 2 zitten.

Mavo 3

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 3 zitten.

Mavo 4

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 4 zitten.

Initiatiefklassen

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in de initiatiefklassen MH1i en MH2i zitten.

Havo 1

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 1 zitten.

Havo 2

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 2 zitten.

Havo 3

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 3 zitten.

Havo 4

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 4 zitten.

Havo 5

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 5 zitten.

Philips van Horne

Samen creatief!