Info start schooljaar 2019-2020

 

Beste jongens en meisjes, beste ouder(s)/verzorger(s),

Met het oog op het komend schooljaar 2019-2020 vinden jullie onderstaand de nodige informatie. Ouders die behoefte hebben aan extra informatie kunnen vanaf maandag 19 augustus 2019 contact opnemen met de school (0495-431030).

De klassenindeling is vanaf 12 augustus te zien op de website van de school bij roosters. Via je leerlingnummer kun je jouw rooster en klas zien. De brugklasleerlingen weten al in welke klas ze komen.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat het schooljaar 2019-2020 voor iedereen een goed jaar wordt.
Tot dinsdag 20 augustus 2019!
 

Met vriendelijke groet,
namens het personeel van de Philips van Horne,

J. Mueters, locatiedirecteur


 

Algemene informatie

De documenten onder 'Algemene informatie' zijn voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang, ongeacht het leerjaar.

Mavo 1

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 1 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 20-09-2018
 • Introductieboekje mavo 1 2019-2020
 • Programma introductiedagen leerjaar 1

Mavo / Havo leerjaar 1 (tweejarige brugklas)

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo/havo leerjaar 1 (tweejarige brugklas) zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 18-09-2018
 • Introductieboekje mavo/havo 1 2019-2020
 • Programma introductiedagen leerjaar 1

Mavo / Havo leerjaar 2 (tweejarige brugklas)

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo/havo leerjaar 2 (tweejarige brugklas) zitten. 

 • Uitnodiging algemene ouderavond 20-09-2018
 • Programma introductiedagen leerjaar 2

Mavo 2

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 2 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 20-09-2018
 • Programma introductiedagen leerjaar 2 

Mavo 3

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 3 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 06-09-2018, klassen M3A, M3B en M3C
 • Uitnodiging algemene ouderavond 06-09-2018, klassen M3DE en M3F
 • Programma introductiedagen mavo 3 

Mavo 4

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in mavo 4 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond Mavo 4
 • Programma introductiedagen mavo 4

Initiatiefklassen

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in de initiatiefklassen Ini1A en Ini1B zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 11-09-2018, klassen H1B en H1C
 • Uitnodiging algemene ouderavond 11-09-2018, klas H2B
 • Informatiebrief voor ouders initiatiefklassen leerjaar 1
 • Informatiebrief voor ouders initiatiefklas leerjaar 2
 • Materiaallijst initiatiefklassen leerjaar 1

Havo 1

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 1 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 18-09-2018, klassen H1A, H1D, H1E, H1F en H1G
 • Introductieboekje havo 1 2018-2019
 • Programma introductiedagen leerjaar 1 

Havo 2

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 2 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 25-09-2018, klassen H2A, H2C, H2D en H2E
 • Uitnodiging algemene ouderavond 25-09-2018, klassen H2F, H2G en H2H
 • Programma introductiedagen leerjaar 2 

Havo 3

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 3 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 13-09-2018, klassen H3A, H3B, H3C en H3D
 • Uitnodiging algemene ouderavond 13-09-2018, klassen H3E, H3F en H3G
 • Programma introductiedagen havo 3
 • Brief voor ouders betreffende introductie te Panheel 

Havo 4

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 4 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 28-08-2018
 • Programma introductiedagen havo 4 

Havo 5

Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in havo 5 zitten.

 • Uitnodiging algemene ouderavond 30-08-2018
 • Programma introductiedagen havo 5

Philips van Horne

Samen creatief!