Centraal Examen

In 2023 zijn er enkele kleine maatregelen tijdens de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Zo wordt het tweede tijdvak uitgebreid van vier naar tien afnamedagen. Door deze verlenging is er meer ruimte om eventuele ziekte of quarantaine uit het eerste tijdvak op te vangen. Er worden geen aanpassingen gedaan aan de examens zelf, de mogelijkheden tot herkansing of het inzetten van een duimregeling zoals voorgaande jaren. 


Tijdvakken 2024

  • Tijdvak 1: dinsdag 14 mei tot en met woensdag 29 mei 2024. 
    Bekendmaking N-termen (uitslag): woensdag 12 juni 2024.
  • Tijdvak 2: dinsdag 18 juni tot en met dinsdag 25 juni 2024.
    Bekendmaking N-termen (uitslag): dinsdag 2 juli 2024.

Examenrooster 2024

* Het individuele rooster van iedere examenkandidaat staat ook in de agenda van Somtoday.Examenreglementen

Belangrijke informatie voor eindexamenkandidaten


Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat per vak aangegeven: de stof, de bijbehorende eindterm(en), de weging, de tijdsduur van ieder toets, of de toets wel of niet herkansbaar is en de vorm waarin de toets wordt afgenomen. Tevens wordt aangegeven of de toets meetelt voor het schoolexamen. Alle toetsen in een schooljaar maken deel uit van het overgangsdossier. Het PTA wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. De PTA's zijn hier te vinden.


Grafische rekenmachine

Lees hier welk types grafische rekenmachines zijn toegestaan op het examen.
Heb je een TI-84 Plus CE-T? Lees dan hier hoe je je rekenmachine op examenstand instelt. 

(Casio fx-9860GII(SD) is voor het laatst bij het centrale examen 2025 toegestaan).

Oefensites 

Eindexamenleerlingen kunnen examens oefenen via:

Philips van Horne

Samen creatief!