In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.


Doorstroom

De doorstroomgegevens van de Philips van Horne worden vergeleken met de landelijke cijfers. De meest recente kwaliteitskaart is de kwaliteitskaart 2015-2016. In deze tabel wordt per leerjaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 


Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.

Philips van Horne

Samen creatief!