In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.

2018-2019    2019-2020   2020-2021   2021-2022   2022-2023 2023-2024        2024-2025
1631 1574 1451 1389 1334 1285    


Doorstroom

De doorstroomgegevens van de Philips van Horne worden vergeleken met de landelijke cijfers. In deze tabel wordt per leerjaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

 doorstroom.png

Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn gemiddeld vergeleken met het landelijk gemiddelde.

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mavo  88 % 91 % 91 %  91 % 93% 95%  %
Landelijk  92 % 92 %  99 %   97 %  94% 91% -
Havo 80 % 84 % 92 % 89 % 96%  85% %
Landelijk 88 % 88 %  98 % 91 % 88% 84% -

Philips van Horne

Samen creatief!