In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.

2017-2018    2018-2019    2019-2020
 1642 1631 1574


Doorstroom

De doorstroomgegevens van de Philips van Horne worden vergeleken met de landelijke cijfers. In deze tabel wordt per leerjaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Klik hier voor de doorstroomgegevens Philips van Horne naar HBO (Fontys) 


Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.

Philips van Horne

Samen creatief!