Stichting LVO

De Philips van Horne is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, kortweg LVO. Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens staat als één geheel centraal. Al onze leerlingen en medewerkers tellen mee met al hun menselijke waardigheden. Vanuit deze gedachte verzorgen we onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van vandaag en morgen. Onze scholen staan midden in de samenleving. Zo’n 2900 professionals zetten zich in voor onze leerlingen. Ze zijn deskundig, professioneel en ervaren.

Onze scholen zijn verbonden met elkaar. We delen een gezamenlijke visie. De kern van deze visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze leerlingen vanuit waardering tegemoet treden.

De Stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent ook een Raad van Toezicht.


Stichting LVO

Bezoekadres:
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres:
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-420 12 12


College van Bestuur

  • De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
  • Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid 

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl.


Schoolmanagementstatuut

In het schoolmanagementstatuut is beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het College van Bestuur zelf uitoefent en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het mandateert aan de rectoren en locatiedirecteuren, en welke voorschriften hierop van toepassing zijn. De gemandateerde taken en bevoegdheden worden uitgevoerd namens het College van Bestuur. 


Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg dan https://www.werkenbijlvo.nl/ om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. 

Philips van Horne

Samen creatief!