Eigen mentor

Iedere leerling op de Philips van Horne krijgt een mentor toegewezen. Dit is een docent waarbij je altijd terecht kunt. Hij of zij is op school het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Een mentor voert regelmatig gesprekken met de leerling en helpt hem waar dat nodig is.

Wilt u een mentor van de Philips van Horne spreken, dan kunt u het beste onder schooltijd contact opnemen. Het meest geschikte moment is in de pauzes of na 15.00 uur. Voor minder dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar de mentor. Hieronder het overzicht:

  • Overzicht mentoren 2024-2025 (volgt)

 

Philips van Horne

Samen creatief!