Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze, De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast verzorgt het decanaat diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, vakken- en beroepenvoorlichting. Ook organiseert het decanaat LOB-gerelateerde workshops en attendeert zij mentoren en vakdocenten op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten.

Decanenportal

Meer informatie is te vinden op philipsvanhorne.dedecaan.net. Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen op deze website.

Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen:
Mw. S. ten Haken en dhr. B. Reuvers.

Philips van Horne

Samen creatief!