Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze, De decaan ondersteunt de mentoren daarbij en adviseert waar nodig. Daarnaast verzorgt het decanaat diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, vakken- en beroepenvoorlichting. Ook organiseert het decanaat LOB-gerelateerde workshops en attendeert zij mentoren en vakdocenten op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten.

Beroepskeuzedagboek

In de onderbouw, havo 3 en havo bovenbouw werken we tijdens de mentorlessen/LOB met het Beroepskeuzedagboek van Profiel ASL. Als ouder/verzorger kunt u hierop ook inloggen om de voortgang van uw kind te volgen. In de instructie ziet u hoe u hierop inlogt. Daarnaast kunt u hier vinden wat er zoal in de methode te vinden is.

Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decaan:

Philips van Horne

Samen creatief!