De brugklas

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. We leggen in ons onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen. Ons onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene.  Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo.

Leerwegen

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Leerlingen starten hun opleiding met een tweejarige brugperiode. Er zijn drie type brugklassen:

  • Mavo-brugklas. In de mavo-brugklas worden leerlingen geplaatst met een kader/mavo-advies en een mavo-advies. In deze tweejarige brugklas zullen de leerlingen voorbereid worden op mavo3 met de juiste aansturing passend bij de leerlingkenmerken van een mavoleerling. In de mavo-klas kunnen leerlingen geplaatst worden met een kader/mavo-advies of een nipt mavo-advies. Deze klas zal kleiner worden, zodat we deze leerlingen beter kunnen begeleiden.
  • Mavo/havo-brugklas. In de mavo/havo-brugklas worden leerlingen geplaatst worden met een mavo-advies en een mavo/havo-advies. Een leerling met een mavo-advies kan dus volgens bovenstaand schema instromen in twee richtingen; mavo of mavo/havo. Het onderwijskundig rapport van de leerling met een mavo-advies is mede bepalend voor de stroming waarin de leerling geplaatst wordt.
  • Havo-brugklas. In de havo-brugklas worden leerlingen geplaatst met een havo-advies en een havo/vwo-advies. Bij deze leerlingen is duidelijk dat er een havodiploma in moet zitten en deze leerlingen worden dan ook voorbereid op doorstroom naar havo3 met de juiste aansturing passend bij de leerlingkenmerken van een havo-leerling.

pvh_brugklassen.png

Uiteraard komen er doorstroommogelijkheden tussen de verschillende brugklassen.Vakken

Wil je weten welke vakken er gegeven worden en hoeveel uur per week je een bepaald vak krijgt? Download dan hieronder de lessentabel van leerjaar 1.

Lessentabel leerjaar 1


Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de vakken met hun afkortingen.

 


Begeleiding

Iedere leerling op de Philips van Horne heeft een mentor. Dit is een docent waarbij je altijd terecht kunt. Hij of zij is op school het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Een mentor voert regelmatig gesprekken met de leerling en helpt hem waar dat nodig is. Hij of zij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden. De mentor kan altijd benaderd worden voor een gesprek. De mentor wordt waar nodig ondersteund door de teamleider en het zorgteam.

 

Philips van Horne

Samen creatief!