De brugklas

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. We leggen in ons onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen. Ons onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene.  Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo.


Leerwegen

Op de Philips van Horne zitten alle leerlingen het eerste en tweede leerjaar in een tweejarige heterogene brugklas. Gedurende deze twee schooljaren heb je de kans om te laten zien welk niveau het best passend voor is voor jou. Aan het einde van leerjaar 2 word je bevorderd naar mavo 3 of havo 3. In de tweejarige heterogene brugklas wordt gewerkt met basisstof, herhalingsstof en verdiepingsstof zodat er voor iedere individuele leerling en ieder vak voldoende uitdaging geboden kan worden.


Begeleiding

Iedere leerling op de Philips van Horne heeft een mentor. Dit is een docent waarbij je altijd terecht kunt. Hij of zij is op school het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Een mentor voert regelmatig gesprekken met de leerling en helpt hem waar dat nodig is. Hij of zij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden. De mentor kan altijd benaderd worden voor een gesprek. De mentor wordt waar nodig ondersteund door de teamleider en het zorgteam.

 

Philips van Horne

Samen creatief!