Afwezigheid

Ziek-/Betermelding

Ziekmeldingen en andere afwezigheidsmomenten worden geregistreerd in Magister. Ouders kunnen met hun eigen inlogcode inloggen in Magister. Bij vragen over de absentie kunt u natuurlijk altijd telefonisch of per e-mail terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.

Balies

We werken op de Philips van Horne met drie balies, te weten de mavobalie, de havobalie onderbouw (havo leerjaar 1 t/m 3) en de havo-/vwobalie bovenbouw. Bij de balies kunnen de leerlingen terecht voor: absentie, te laat komen, lesverwijdering, opvang, inhalen toetsen, etc. 


Ziekte of een andere geldige reden

Vóór 10.00 uur geven de ouders dit telefonisch door aan school.

Voor de mavo:                                                                   tel. 0495 – 43 10 75
Voor havo onderbouw (leerjaar 1 t/m 3):                     tel. 0495 – 43 10 61
Voor havo / vwo bovenbouw:                                         tel. 0495 – 43 10 30


Ziek naar huis

Leerling meldt zich bij de betreffende balie en neemt contact op met een van de ouders. Ouder neemt meteen telefonisch contact op met de school om zoon/dochter ziek te melden.


Weer beter na ziekmelding

Ouders melden zoon/dochter beter:

Telefonisch via de balie (zie bovenstaand) of
met een betermeldingsbriefje*

 
Dokter – tandarts – orthodontist

Ouders geven dit vooraf telefonisch door aan school via de balie (zie bovenstaand), en vullen een verlofbriefje* in dat de leerling inlevert bij de teamleider. Na het dokters (of tandarts)bezoek meldt de leerling zich weer bij de balie. Afspraken graag zoveel mogelijk buiten schooltijd inplannen.

 

Overig verlof (zoals bruiloft of begrafenis naaste familieleden)

Ouders vullen een verlofbriefje in dat de leerling voor akkoord laat tekenen door de teamleider.

 

Philips van Horne

Samen creatief!