Boekenfonds

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd.
De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. 

Vacature hulpkracht Boekenfonds Philips van Horne 2021

Voor het boekenfonds van de Philips van Horne zijn we op zoek naar enthousiaste hulpkrachten.
Klik hier voor de vacature.

Gebruikersovereenkomst 

Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan,
zal een bruikleenovereenkomst/schaderegeling met de ouders / verzorgers worden gesloten.
Klik hier voor de bruikleenovereenkomst.

 • Voor de "nieuwe" leerlingen schooljaar 2021-2022 dienen de ouders / verzorgers de bruikleenovereenkomst bij inschrijving op onze school in te leveren. 
  Bij voorkeur digitaal te sturen naar boekenfonds@pvanhorne.nl.
 • Ouders / verzorgers van “nieuwe” leerlingen schooljaar 2020-2021 worden verzocht
  een ingevulde, gedateerde en ondertekende versie van de gebruikersovereenkomst
  op de dag van boekenuitgifte en introductie aan de leerling mee te geven.
  In te leveren bij het ophalen van de boeken.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de boeken kunt u contact opnemen met de beheerders van het boekenfonds:
boekenfonds@pvanhorne.nl

Zie voor specifieke aanvragen van boeken ons Boekenfonds mutatieformulier

Balie Boekenfonds Philips van Horne
Locatie: Bij de Repro (F0-vleugel)
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08:15 tot 16:15
Tenzij verhinderd. In dat geval kun je ook contact opnemen via het e-mailadres.

Inleveren en ophalen boeken

 • Inleverrooster boekenfonds schooljaar 2020-2021
 • Uitgifterooster boekenschooljaar 2021-2022: de boeken worden tijdens de introductiedagen, per klas, uitgereikt!

Procedure inname boeken, kluissleutels en leenlaptop

In verband met de corona-maatregelen hebben wij onze reguliere procedure aangepast.

De belangrijkste regels voor het inleveren van de boeken, kluissleutel en leenlaptop aan het einde van het schooljaar hebben we hier nog eens op een rij gezet:

 1. Je komt volgens schema (klik hier) naar school en komt via de hoofdingang binnen. Daar ontvang je de boekenlijst van lopend schooljaar (graag schema respecteren).
 2. Bij de receptie kun je de leenlaptop inleveren.
 3. Daarna leg je je complete boekenpakket met de ontvangen boekenlijst op de aangewezen tafel. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling/ouder/verzorger dat het pakket compleet is. Wanneer er boeken ontbreken of zodanig beschadigd zijn dat deze niet meer bruikbaar zijn, zijn wij genoodzaakt om een factuur aan nieuwwaarde op te maken. Wanneer het pakket niet voor de start van de schoolvakantie is ingeleverd, zijn we genoodzaakt om een compleet pakket in rekening te brengen, de kosten hiervan kunnen oplopen tot wel € 350,-.
 4. Daarna volg je de looproute naar de uitgang en kom je bij tafels waar je je kluissleutel in dient te leveren. Wanneer de kluissleutel niet wordt ingeleverd wordt er een rekening opgemaakt á € 15,-, dit voor het compleet vervangen van het kluisslot.

Belangrijk: 

 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Breng, om alles soepel te laten verlopen, je schoolpas mee!
 • Zorg dat je van tevoren je kluisje hebt leeggemaakt.
 • Zorg dat de boeken ontkaft en niet beschreven zijn.
 • Na de zomervakantie worden er geen boeken meer ingenomen.

Boekenlijsten

Uittreksels uit onze boekenlijsten treft u per tabblad in dit document aan. (klik hier)

Philips van Horne

Samen creatief!