Boekenfonds

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter ten allen tijde eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met de ouders worden gesloten.

Inleveren en ophalen boeken

Inleveren boeken

De belangrijkste regels voor het inleveren van de boeken aan het einde van het schooljaar hebben we hier nog eens op een rij gezet:

  • Controleer je boeken via de boekenlijst in Magister.
  • Alle boeken worden zonder kaftpapier en onbeschreven ingeleverd.
  • Om oponthoud te voorkomen, is gummen tijdens het inleveren niet toegestaan. Dus thuis gummen!
  • Boete: contant te verrekenen bij het inleveren tot een maximum van 10 euro. Neem dus 10 euro contant mee als je de boeken in komt leveren.
  • Schade boven de 10 euro wordt verrekend met de eerstvolgende rekening van de school.
  • Indien u vragen hebt, kunt u de beheerder van het boekenfonds dhr. De Kok telefonisch op school hierover benaderen (0495) 43 10 30.


Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de boeken kunt u contact opnemen met de beheerders van het boekenfonds:


Doorlenen

Met doorleen bedoelen we: de desbetreffende boeken hoeven niet ingeleverd te worden, aangezien deze het volgende schooljaar ook nodig zijn. Bekijk hier de doorleenlijst van schooljaar 2016-2017 naar schooljaar 2017-2018.

Philips van Horne

Samen creatief!