Begeleiding

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent de Philips van Horne een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die speciale zorg nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen.


Eigen mentor

Iedere leerling op de Philips van Horne krijgt een mentor toegewezen. Dit is een docent waarbij je altijd terecht kunt. Hij of zij is op school het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Op de Philips van Horne streven we naar twee mentoren per klas. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Een mentor voert regelmatig gesprekken met de leerling en helpt hem waar dat nodig is. 


Extra ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in overleg met de mentor/ondersteuningscoördinator gebruik maken van extra faciliteiten.

 

Philips van Horne

Samen creatief!