De gezonde schoolkantine

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines
 


Philips van Horne heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen/studenten over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.


Onze kantine heeft de volgende basis: 


De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes  


De kantine stimuleert water drinken
In onze school is altijd water beschikbaar. Naast de kantine in de aula is er een WML-TopTap om je eigen drinkflesje te vullen.  


In 2017, 2018 en 2019 hebben wij een gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum verdiend! 

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden groente en fruit aan.
  • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken.


Philips van Horne werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine
Samen met onze cateraar/kantinemedewerker zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Philips van Horne

Samen creatief!