Scholen op de kaart

Vanaf 2011 is een schat aan informatie, dus ook van Philips van Horne, te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Deze website is een initiatief van de VO-raad, de koepelorganisatie voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en wordt ondersteund door de Onderwijsinspectie. Op deze website vindt u gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs. Zo zijn onder andere de slagingspercentages van de afgelopen jaren en gegevens over doorstroom van onze leerlingen te vinden. Maar ook ons schooljaarplan en zorgplan zijn hier in te zien.

Philips van Horne

Samen creatief!