NT2

In dit document wordt het mogelijke ondersteuningsaanbod en de daarbij geldende voorwaarden op de Philips van Horne, beschreven voor leerlingen met Nederlands als tweede taal in plaats van Nederlands als moedertaal (NT2). Deze leerlingen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland zijn geboren. Leerlingen krijgen een NT2-status als zij minder dan zes jaar onderwijs in Nederland hebben gehad. De NT2-status vervalt als leerlingen zes jaar of langer onderwijs in Nederland hebben gehad.

Wij vinden het als school belangrijk om samen met de leerling de ervaren uitdagingen te bespreken en indien nodig de leerling te ondersteunen in het versterken van zijn kwaliteiten. Dit heeft als doel om de leerling te ondersteunen in zijn didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling op school.

Naast het mogelijke ondersteuningsaanbod en de daarbij geldende voorwaarden, worden in dit document ook handvaten aangereikt aan de leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en vakdocenten.

Philips van Horne

Samen creatief!