Begeleiding en ondersteuning

Veel leerlingen doorlopen de school zonder noemenswaardige problemen. Mocht er toch iets zijn waarbij je hulp of extra begeleiding nodig hebt, dan kun je terecht bij onderstaande contactpersonen:


De mentor

In eerste instantie kun je met vragen terecht bij jouw mentor. Iedere leerling op de Philips van Horne krijgt een mentor toegewezen. Dit is een docent waarbij je altijd terecht kunt. Hij of zij is op school het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Een mentor voert regelmatig gesprekken met de leerling en helpt hem waar dat nodig is. Een overzicht van de mentoren 2023-2024 zal spoedig volgen.


Vertrouwenspersoon

Vind je het lastig om iets met je mentor te bespreken? Zit je niet lekker in je vel, heb je een probleem maar durf je er met niemand over te praten, of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van onze school. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon probeert samen met jou op zoek te gaan naar een oplossing. Onze twee interne vertrouwenspersonen zijn mevrouw Van Dael en de heer Kragting.


Veiligheidscoördinator

Heb je te maken met pesterijen of merk dat je iemand in jouw omgeving gepest wordt? Dan kun je terecht bij onze anti-pest- en veiligheidscoördinator mevrouw van Megen. Zij is het aanspreekpunt in het kader van pesten en is verantwoordelijk voor het beleid in het kader van sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school. 


Intern ondersteuningsteam

Naast bovenstaande contactpersonen, beschikt de school over het Intern ondersteuningsteam (IOT). Hierbij zijn ook externe instanties/specialisten betrokken. De mentor kan indien nodig contact opnemen met het IOT om extra of intensieve ondersteuning te bespreken.

Philips van Horne

Samen creatief!