Leerlingenparticipatie

Het is van groot belang dat leerlingen actief betrokken zijn bij het vormgeven van hun leerproces en hun school. Ten eerste draagt leerlingenparticipatie bij aan een verbeterde motivatie en betrokkenheid van leerlingen.

Wanneer leerlingen uitgenodigd worden voor een actieve en gelijkwaardige deelname aan lessen, onderwijsactiviteiten, etc. zal onderwijs betekenisvoller voor hen worden en daarmee de motivatie voor school versterken.

Ten tweede zal leerlingenparticipatie de onderwijskwaliteit verhogen. Leerlingen weten als geen ander wat wel en niet werkt voor hen. Hen laten meedenken over verbeteringen en veranderingen leidt tot een betere afstemming van het onderwijs op de behoeften van leerlingen, wat resulteert in een hogere onderwijskwaliteit.

Ten derde stimuleert leerlingenparticipatie belangrijke vaardigheden en talenten die bijdragen aan zelfbewustheid en zelfstandigheid van leerlingen. Door leerlingen de mogelijkheid te geven om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen, leren zij belangrijke vaardigheden zoals zelfstandigheid, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Deze vaardigheden zijn niet alleen belangrijk tijdens de schoolperiode, maar zeker ook voor hun successen in vervolgstudie(s), carrière en maatschappij.

Ten vierde draagt leerlingenparticipatie bij aan een positieve schoolcultuur en een veilig leerklimaat. Door leerlingen te betrekken bij besluitvorming en door hen de mogelijkheid te geven om hun mening en ideeën te delen, voelen leerlingen zich gezien en gehoord. Dit bevordert een gevoel van verbondenheid en maakt dat leerlingen met plezier naar school gaan. Bovendien kunnen leerlingen door hun participatie een actieve rol spelen in het creëren en in stand houden van een prettige en veilige omgeving.

Tot slot past het versterken van leerlingenparticipatie binnen burgerschap. Ze leren hoe ze hun stem kunnen laten horen, leren verantwoordelijkheid nemen en meedenken vanuit een breder perspectief, waarin meerdere meningen en belangen afgewogen moeten worden. Zo bereiden we hen voor op hun actieve, verantwoordelijke en goed geïnformeerde rol als burger in de samenleving.

Lees hier het gehele document leerlingenparticipatie.

Philips van Horne

Samen creatief!