Nieuws

Wijziging tweejarige heterogene brugklas

7 maart 2024
Terug

Op dit moment worden de adviezen gegeven aan de leerlingen van groep 8. Met het oog op deze schooladviezen, informeren wij jullie graag over een wijziging in de indeling van de brugklassen op de Philips van Horne in het schooljaar 2024-2025.

Volgens het huidige systeem zitten de leerlingen met een kader/mavo-advies samen in een klas met leerlingen met een havo/vwo-advies. Het idee achter het vormen van deze heterogene brugklassen is om leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen en te ontdekken op welk niveau ze het beste presteren, voordat ze een definitieve keuze maken tussen mavo en havo.

Het uitstellen van het keuzemoment kan voordelen hebben, omdat het leerlingen de gelegenheid geeft om hun vaardigheden en interesses beter te begrijpen, voordat ze een definitieve beslissing nemen over het niveau van hun verdere middelbare schoolopleiding. Dit kan vooral nuttig zijn voor leerlingen die zich in de eerste jaren van de middelbare school nog aan het ontwikkelen zijn en waarvan het potentieel nog niet volledig zichtbaar is. Heterogene klassen kunnen een meer diverse leeromgeving bieden, waarin leerlingen van verschillende niveaus van elkaar kunnen leren en elkaar stimuleren. Aan de andere kant kunnen er ook uitdagingen zijn in het omgaan met verschillende niveaus en leerbehoeften binnen dezelfde klas.


Aanpassingen

Het oorspronkelijke idee om een heterogene brugklas (mavo-havo) te starten en het keuzemoment uit te stellen, behoeft aanpassingen. Volgens het huidige systeem zitten de leerlingen met een kader/mavo-advies samen in een klas met leerlingen met een havo/vwo-advies. De verschillen in de klas, zowel op pedagogisch als cognitief vlak, zijn dan te groot om alle leerlingen op de juiste manier te bedienen.

Iedere leerling verdient het om vanuit zijn/haar talenten te worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Onze begeleiding is daarop gericht. Dat betekent dat we vanuit die gedachte opnieuw zijn gaan kijken naar de heterogene brugklas.

Vanuit de basisscholen stromen de leerlingen in met de volgende adviezen:

  • Kader/mavo: de basisschool heeft er vertrouwen in dat de leerling een kader-diploma kan halen en dat er misschien wel een mavodiploma in zit.
  • Mavo: de basisschool heeft er vertrouwen in dat de leerling een mavodiploma kan halen.
  • Mavo/havo: de basisschool heeft er vertrouwen in dat de leerling een mavodiploma kan halen en dat er misschien wel een havodiploma in zit.
  • Havo: de basisschool heeft er vertrouwen in dat de leerling een havodiploma kan halen.
  • Havo/vwo: de basisschool heeft er vertrouwen in dat de leerling een havodiploma kan halen en dat er misschien wel een vwo-diploma in zit.

Om de verschillen in de klas zo minimaal mogelijk te maken zijn we tot de volgende indeling gekomen voor het schooljaar 2024-2025:

pvh_brugklassen.png

Nieuwe brugklasvormen

We gaan dus werken met drie brugklasvormen, gebaseerd op instroomniveau:

Mavo-brugklas
In de mavo-brugklas worden leerlingen geplaatst met een kader/mavo-advies en een mavo-advies. In deze tweejarige brugklas zullen de leerlingen voorbereid worden op mavo3 met de juiste aansturing passend bij de leerlingkenmerken van een mavoleerling. In de mavo-klas kunnen leerlingen geplaatst worden met een kader/mavo-advies of een nipt mavo-advies. Deze klas zal kleiner worden, zodat we deze leerlingen beter kunnen begeleiden.

Mavo/havo-brugklas
In de mavo/havo-brugklas worden leerlingen geplaatst met een mavo-advies en een mavo/havo-advies. Een leerling met een mavo-advies kan dus volgens bovenstaand schema instromen in twee richtingen; mavo of mavo/havo. Het onderwijskundig rapport van de leerling met een mavo-advies is mede bepalend voor de stroming waarin de leerling geplaatst wordt.

Havo-brugklas
In de havo-brugklas worden leerlingen geplaatst met een havo-advies en een havo/vwo-advies. Bij deze leerlingen is duidelijk dat er een havodiploma in moet zitten en deze leerlingen worden dan ook voorbereid op doorstroom naar havo3 met de juiste aansturing passend bij de leerlingkenmerken van een havo-leerling.


Doorstroommogelijkheden

Uiteraard komen er doorstroommogelijkheden tussen de verschillende brugklassen. Hier wordt een programma voor ontwikkeld. Je kunt hierbij denken aan een mavo-leerling die havo-capaciteiten toont gedurende het schooljaar evenals een havo-leerling die vwo-capaciteiten laat zien. Andersom zal doorstroom ook mogelijk zijn.

Met de nieuwe inrichting van de brugperiode, waarin wordt gekozen voor differentiatie in klassen tussen mavo, mavo/havo en havo, stemmen wij ons onderwijs beter af op de individuele behoeften en capaciteiten van de leerlingen. Dit zal helpen om een meer gepersonaliseerde leeromgeving te bieden, waardoor de leerlingen beter kunnen gedijen op hun eigen niveau.

Vragen?

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze teamleider mevrouw Van den Boom

Philips van Horne

Samen creatief!