RTTI

Op de Philips van Horne kan iedere leerling zichzelf zijn en staat hij of zij centraal. Wij hebben kwaliteit hoog in ons vaandel staan. Daarom zijn wij continu bezig de leerprocessen te optimaliseren.

Wij willen dat de leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn bij hun eigen leerprocessen. Dat kan bijvoorbeeld door het eigenaarschap over deze eigen leerprocessen meer naar zichzelf toe te trekken. Dat is onze ambitie!

Eén van de speerpunten is om leerlingen nóg beter te kunnen begeleiden in dat proces met behulp van de RTTI-methode. RTTI maakt het mogelijk 'achter de cijfers' te kijken en maakt zo leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en persoonlijk. RTTI is een methode die scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart brengt :

 • R: reproductie
 • T1: toepassingsgericht niveau 1 (training)
 • T2: toepassingsgericht niveau 2 (transfer)
 • I: inzicht en innovatie.


Mogelijkheden

RTTI is een taal over leren die breed wordt ingezet om:

 • Het potentieel van leerlingen optimaal te benutten
 • Praktisch te differentiëren
 • Gerichte feedback te geven
 • De begripsvaliditeit van toetsen te vergroten
 • De doorlopende leerlijn te borgen
 • Beter te determineren
 • Aantoonbaar opbrengstgericht te werken


Meer weten over RTTI?

Meer informatie over RTTI is te vinden op de volgende websites:

 

Philips van Horne

Samen creatief!