RTTI

Op de PvH kan iedere leerling zichzelf zijn en staat hij of zij centraal. Wij hebben kwaliteit hoog in ons vaandel staan. Daarom zijn wij continu bezig de leerprocessen te optimaliseren.

Wij willen dat de leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn bij hun eigen leerprocessen. Dat kan bijvoorbeeld door het eigenaarschap over deze eigen leerprocessen meer naar zichzelf toe te trekken. Dat is onze ambitie!

Eén van de speerpunten waar wij nu mee bezig zijn om leerlingen nóg beter te kunnen begeleiden in dat proces is de RTTI methode.

RTTI, als methode, maakt het mogelijk “achter de cijfers” te kijken en maakt zo leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en persoonlijk. RTTI is een methode die scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart brengt :

  • R: reproductie
  • T1: toepassingsgericht niveau 1 (training)
  • T2: toepassingsgericht niveau 2 (transfer)
  • I: inzicht en innovatie.

Het is dus een taal over leren die breed wordt ingezet om het potentieel van leerlingen optimaal te benutten, praktisch te differentiëren, gerichte feedback te geven, de begripsvaliditeit van toetsen te vergroten, de doorlopende leerlijn te borgen, beter te determineren en aantoonbaar opbrengstgericht te werken.

Op dit moment zijn we druk bezig deze methode schoolbreed te implementeren.

Meer weten over RTTI?

- Neem contact op met Dhr. L. Jager en Mvr. N. Khachatrjan.
- Kijk op de site:  https://rtti.nl  en https://docentplus.nl

Philips van Horne

Samen creatief!