Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, oftewel havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De havo is een algemeen vormende, theoretische opleiding en geen beroepsopleiding. Het havo-diploma is een startkwalificatie. De opleiding duurt vijf jaar en leidt op tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havo-diploma geeft toegang tot het vwo en een havo-leerling kan deelnemen aan een versneld mbo-traject.

alle leerlingen starten hun opleiding met een tweejarige brugperiode. Er zijn drie type brugklassen: mavo, mavo/havo en havo. Aan het einde van leerjaar 2 wordt de leerling bevorderd naar mavo 3 of havo 3.

Philips van Horne

Samen creatief!