Bewegen, Sport en Maatschappij en LO2


Mavo 3-leerlingen die voor het profiel Care & Welness kiezen kunnen het vak LO2 kiezen. Alle Havo 4-leerlingen kunnen in het vrije deel van het profiel kiezen voor het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Met het vak BSM op de Philips van Horne versterkt LVO Weert haar sportprofilering nog verder.


Wat leer je?

LO2 en BSM zijn beide het examenvak lichamelijke opvoeding. LO2 en BSM betekent twee keer in de week een 'extra' gymles en examen doen in het vak lichamelijke opvoeding. In de lessen LO2 en BSM ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen.


LO2

LO2 is met name praktijk. Verder leer je elkaar les geven, samenwerken, etc. Ook krijg je een stuk theoretische achtergrond uit het methodeboek. Dit valt grotendeels in de zelfstudietijd/huiswerktijd.


BSM

Bewegen, Sport en Maatschappij is wat gevarieerder en bevat o.a.:

  • Verschillende sportdisciplines die in de gewone gymlessen niet of slechts beperkt aan bod komen (lacrosse, freerunning, sportklimmen, waterskiën en wakeboarden, ultimate frisbee).
  • Leren (elkaar of anderen) les te geven.
  • Leren activiteiten te organiseren (van mee helpen bij evenementen met internationale allure (Kings of Archery bijvoorbeeld) tot het zelf organiseren van de grote Weert brede sportdag).
  • EHBSO (eerste hulp bij sportongevallen).
  • Een trainingsschema voor jezelf of iemand anders op te zetten.
  • Leren hoe de sportmaatschappij in elkaar zit; b.v. hoe zijn de moderne Olympische spelen ontstaan en wat is doping?
  • Je eigen vaardigheid verbeteren door gebruik te maken van videobeelden (zgn. video-analyse).


CSC_0731-2.jpg

Philips van Horne

Samen creatief!