BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij


Alle HAVO-4 leerlingen kunnen in het vrije deel van het profiel kiezen voor BSM. BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Met het vak BSM op de Philips van Horne  versterkt LVO Weert haar sportprofilering nog verder.


Wat leer je met BSM?

BSM betekent twee keer in de week een 'extra' gymles en examen doen in het vak gym. In de les BSM ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen.

Maar BSM is vooral:

  • Verschillende sportdisciplines die in de gewone gymlessen niet of slechts beperkt aan bod komen (Lacrosse, freerunning, sportklimmen, waterskiën en wakeboarden, Ultimate frisbee)
  • Leren (elkaar of anderen) les te geven
  • Leren activiteiten te organiseren (van mee helpen bij evenementen met internationale allure (Kings of Archery bijvoorbeeld) tot het zelf organiseren van de grote Weert brede sportdag)
  • EHBSO (eerste hulp bij sport ongevallen)
  • Een trainingsschema voor jezelf of iemand anders op te zetten
  • Leren hoe de sportmaatschappij in elkaar zit; bv hoe zijn de moderne Olympische spelen ontstaan, wat is doping
  • Je eigen vaardigheid verbeteren door gebruik te maken van videobeelden (zgn. video-analyse)

Philips van Horne

Samen creatief!