Nieuws

Philips van Horne introduceert Agora Onderwijs

27 juni 2024
Terug

Met trots kondigen de Philips van Horne en Stichting Agora Weert aan dat vanaf het schooljaar 2025-2026 Agora zal worden aangeboden. Bij Agora ontwikkelen leerlingen zich samen met en dankzij elkaar. De eigenheid en keuzes van de leerling vormen het vertrekpunt van het ontwikkelproces en dit staat in het teken van de vraag: ‘Hoe kan mijn eigenheid en persoonlijke ontwikkeling van meerwaarde zijn voor de ander?’ De leraar, coach genoemd, speelt hierin een sleutelrol.   

Uitbreiding onderwijsaanbod

De introductie van Agora past binnen de visie van de Philips van Horne om vernieuwend en toekomstgericht onderwijs te bieden. Door het huidige onderwijsaanbod uit te breiden, bieden we leerlingen en ouders meer keuzevrijheid. Zo is er altijd wel een leerweg die past bij het talent van de leerling. 

Stichting Agora Weert

Het initiatief voor Agora is genomen door Stichting Agora Weert. Zij hebben hun expertise en passie voor Agora ingezet om het Weerter onderwijslandschap te kunnen voorzien van een volwaardige Agora-afdeling binnen de Philips van Horne. Stichting Agora Weert en de Philips van Horne geloven dat deze onderwijsaanpak leerlingen inspireert en motiveert om het beste uit zichzelf te halen.

Pilot

Voorafgaand aan de officiële start wordt in het schooljaar 2024-2025 een pilot uitgevoerd om de implementatie van Agora grondig voor te bereiden. Deze pilot stelt ons in staat om ervaringen op te doen en het programma af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen en docenten.

Meer informatie

Wij kijken ernaar uit om samen met onze leerlingen en hun ouders deze nieuwe weg in te slaan en hen te ondersteunen in hun persoonlijke- en onderwijsontwikkeling. Meer informatie over Agora Onderwijs in Weert vind je op: www.agoraweert.nl.

Philips van Horne

Samen creatief!