Nieuws

Keurmerk Topsport Talentschool LVO Weert wederom met 3 jaar verlengd

25 oktober 2019
Terug

De stichting LOOT heeft afgelopen week de vier scholen van LVO Weert gevisiteerd. Hiervoor heeft de stichting een panel van leerlingen, ouders, LOOT-begeleiders en directie bevraagd over de vastgestelde criteria die behoren bij het kwaliteitskeurmerk ‘Topsport Talentschool’.

De stichting was heel positief over de bevindingen en constateerde een grote tevredenheid bij leerlingen en ouders. Er is sprake van een betrouwbare systematische aanpak van de begeleiding van topsportleerlingen en de verslaglegging hiervan in Somtoday. De verkregen feedback helpt ons verbeterpunten aan te brengen.

Dank aan alle leerlingen, ouders en topsportbegeleiders die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek en het behaalde resultaat.

Philips van Horne

Samen creatief!