Nieuws

Zuyd Hogeschool begeleidt Technasium

24 september 2019
Terug

Scholieren in Noord- en Midden-Limburg die op de havo of het vwo extra techniek en technologie volgen, krijgen begeleiding van docenten van Zuyd Hogeschool. Dit betekent dat leerlingen die het Technasium volgen bij Het College, de Philips van Horne, het Raayland College en College Den Hulster tijdens hun meesterproef een extra begeleider krijgen.

Coaching

“Onze docenten kijken bijvoorbeeld of een ‘uitvinding’ praktisch toepasbaar is in een bedrijf of instelling. En of het op grotere schaal gebruikt kan worden. Ze kijken vooral of de projecten van de middelbare scholieren niet te theoretisch zijn”, verklaart woordvoerder Rolf van Stenus van Zuyd. „Zo krijgen die leerlingen meteen een indruk van hun eventuele vervolgonderwijs. Onze hbo-opleidingen zijn namelijk heel praktijk gericht. Zie het als een soort coaching.”

Samenwerking 

De afspraken zijn vorige week ondertekend door de betrokken middelbare scholen, de Stichting Technasium en Zuyd Hogeschool. Zuyd werkt sinds 2017 op deze manier al samen met het Bernardinuscollege, Sophianum en Graaf Huyn in Zuid-Limburg en Lyceum Schöndeln in Roermond. De scholen vinden de samenwerking en begeleiding belangrijk omdat er in Limburg de komende jaren veel behoefte is aan allerlei technisch opgeleid personeel.


Onderzoeken & Ontwerpen 

Technasiumleerlingen krijgen op de middelbare school het extra vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). In groepjes werken ze dan aan technische projecten, soms in samenwerking met een regionaal bedrijf. In het examenjaar doen ze een meesterproef.

Bron: Dagblad de Limburger

Philips van Horne

Samen creatief!