Nieuws

Philips van Horne beste havo van Limburg!

28 januari 2016
Terug

 Elsevier vergeleek voor de vijftiende keer alle scholen met vwo, havo en vmbo. Per schoolsoort is nagegaan waar leerlingen het beste presteren ten opzichte van andere scholen binnen dezelfde provincie. ‘Waar slagen de meeste leerlingen met hoge cijfers voor het centraal examen?’ en ‘Welke scholen tellen weinig zittenblijvers?’ De uitslag van het Elsevier- onderzoek is een bewijs voor bijzondere kwaliteit.

Op bestescholen.elsevier.nl kunnen ouders en hun kinderen in groep 8 van de basisschool nagaan welke scholen in hun buurt de beste resultaten behalen. Dat is belangrijke informatie bij het kiezen van een geschikte school. Daarnaast is per schoolvestiging achtergrondinformatie te vinden over de profiel- en sectorkeuzes van leerlingen, gemiddelde examencijfers per kernvak en informatie over het aantal leerlingen dat in de derde klas op, onder of boven het advies van de basisschool uitkomt.

Philips van Horne

Samen creatief!