Nieuws

Onthulling bord Fleur Bloemen Stichting

30 juni 2022
Terug

Maandag 27 juni is in de aula van de Philips van Horne het bord van de Fleur Bloemen stichting onthuld. De leidraad op dit bord is het gedicht wat Fleur Bloemen in 2010 heeft geschreven. Het gedicht geeft weer wat pesten doet met iemand. Fleur kon niet omgaan met de conflicten/pesterijen met medescholieren en nam een aantal jaren geleden een drastisch besluit. De Fleur Bloemen Stichting die daarna werd opgericht stelt zich ten doel om pesten onder kinderen en jongeren tegen te gaan. Ze maakt pesters bewust van de mogelijke gevolgen van pestgedrag door het geven van voorlichting op scholen en bij verenigingen. 

Opstaan tegen pesten

“Met de plaatsing van dit bord willen wij als school laten zien dat wij opstaan tegen PESTEN!”, aldus Sharon van Dael, anti-pestcoördinator. “Helaas gebeurt pesten nog steeds dagelijks, op school en 24/7 via allerlei andere (digitale) kanalen. Gelukkig weten steeds meer leerlingen de weg te vinden om pestgevallen te komen melden en hebben we  de afgelopen jaren al vele pestgevallen, met name door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen oplossen. Tijdens de mentor-/ PLT lessen op school wordt er met regelmaat aandacht aan dit onderwerp geschonken. Als school doen we ook jaarlijks mee aan de ‘Week tegen pesten’ (derde week in september) en de dag tegen pesten (19 april) om op die momenten extra aandacht te schenken aan dit onderwerp.”

Opstaan tegen pesten doen we samen, we hebben elkaar hierbij hard nodig!

De school hoopt dat dit bord preventief werkt, dat het openingen en ondersteuning biedt tot gesprek. Het onderwerp is pesten, maar ook het omzien naar elkaar. Op het bord is een foto van Fleur te zien en de roos was haar lievelingsbloem.

Het bord op de Philips van Horne is gesponsord door Imbri International. Meer weten over de Fleur Bloemen Stichting? Stuur dan een mail naar info@fleurbloemenstichting.nl.  

bord2.jpg

 bord12.jpg

Philips van Horne

Samen creatief!