Nieuws

Laptops ter ondersteuning van het onderwijs

4 juni 2024
Terug

De afgelopen jaren is binnen het onderwijs veel kennis en ervaring opgedaan met het werken met devices. Het inzetten van digitaal onderwijs sluit goed aan bij de maatschappij van vandaag en morgen. De online wereld biedt vele mogelijkheden tot het oefenen en verwerken van de lesstof, zowel op school als thuis. Leerlingen kunnen hun digitale vaardigheden goed en gestructureerd ontwikkelen.

Aanschaf laptop

Vanuit het onderwijs is er een groeiende behoefte om laptops in te zetten ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. De schoolleiding heeft daarom voorgesteld om komend schooljaar alle leerlingen van de brugklas en het tweede leerjaar een laptop aan te laten schaffen. De oudergeleding van de MR heeft hiermee ingestemd.


Informatieavond

In de voorbereiding op het nieuwe schooljaar zullen we de leerlingen van leerjaar 1 en 2 vragen een laptop aan te schaffen. Ouders krijgen de mogelijkheid om deze via school aan te schaffen. Ook het huren van een laptop behoort tot de mogelijkheden. Alle ouders/verzorgers van deze leerlingen zijn uitgenodigd voor een informatieavond over de laptops op maandag 1 juli a.s.

  • 18:30-19:30 uur: eerstejaars 
  • 20:00-21:00 uur: tweedejaars 

We geven u die avond meer uitleg over de inzet van laptops en de mogelijkheden om er een aan te schaffen. Wilt u nu al graag meer informatie? Lees dan de informatie op onze website.

Philips van Horne

Samen creatief!