Nieuws

Gastles Reclassering Nederland

23 februari 2022
Terug

Op maandag 14 februari j.l. hebben reclasseringsmedewerkers mevrouw van Oostrum en mevrouw van Kleijngeld een gastles verzorgd aan de leerlingen van havo 4 voor het vak maatschappijleer. 

Leerlingen hebben de gastles voorbereid door zelfstandig informatie te verzamelen over Reclassering Nederland. Deze voorkennis is gebruikt om vragen vooraf te formuleren. Hiermee ontstond een zeer interactieve gastles waarbij leerlingen tevens de kans kregen om de reclasseringspet op te zetten. Aan de hand van praktijkcasussen mochten leerlingen adviesrapporten aanleveren over cliënten.

Maatschappijleer is een verplicht vak op havo 4. Leerlingen worden bij dit vak voorbereid op het toekomstig burgerschap. Hierbij komen ze in aanraking met onderwerpen zoals de parlementaire democratie, de rechtsstaat, de pluriforme samenleving en de verzorgingsstaat. Het vak probeert hierbij zoveel mogelijk in te zetten op gastlessen, zodat theorie en praktijk elkaar kunnen verrijken. 

Philips van Horne

Samen creatief!