Nieuws

Het is sjiek op de Philips

22 november 2023
Terug

We zijn alweer een maand of drie onderweg in schooljaar 2023-2024. Op 1 augustus jl. heb ik het stokje mogen overnemen en ben ik benoemd tot rector van de Philips van Horne. Zo trots als een pauw ben ik om deze mooie school te mogen leiden en om samen met de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers aan de toekomst te bouwen. Ik kan wel stellen dat ik mijn plek gevonden heb. Wat een fijne school, wat een fijne sfeer. In ons onderwijs leggen we het accent sterk op de begeleiding van de leerlingen. We helpen ze bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. Ik vind het belangrijk dat we de talenten en potenties van onze leerlingen zien en hen helpen bij het maken van keuzes in leren en leven. Ik zie het als een voorrecht om dit samen met de andere scholen te kunnen doen. Door met elkaar in gesprek te blijven, leren we van elkaar. De leerling zal er uiteindelijk van profiteren.  

Omdat onderwijs voor de toekomst van onze leerlingen en onszelf zo ontzettend belangrijk is, ben ik zo nu en dan ook in een klas te vinden. Zo heb ik onlangs plaatsgenomen in de jury bij de debatdagen van een havo 4 klas. Prachtig om te zien hoe fanatiek de leerlingen zijn en hoe razendsnel zij hun debatvaardigheden hebben ontwikkeld. Vaardigheden die hen in de toekomst absoluut van pas zullen komen.  

Ook ben ik uitgenodigd om tijdens een Engels les open en eerlijk met de leerlingen in gesprek te gaan. Voor een schrijfopdracht maakten de leerlingen een brief waarin ze ideeën en wensen ter verbetering van de school opperden. Sommige brieven hebben me geraakt als mens, omdat ze geschreven waren met als doel te kijken naar wat ons verbindt in plaats van dat wat ruzie kan opleveren. Door middel van leerlingparticipatie geven we de leerlingen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Zij leren om zelfstandigheid te zijn, kritisch te denken, ontwikkelen probleemoplossend vermogen en ze werken samen. Dit alles is niet alleen belangrijk tijdens de schoolperiode, maar zeker ook voor de successen in vervolgstudie(s), carrière en maatschappij.   

De oudercommissie is daarnaast een belangrijke spil in het onderwijsproces. Een die ik graag onder de aandacht wil brengen. Nauw betrokken bij de school bespreken zij algemene zaken waar leerlingen en/of ouders mee te maken krijgen. De oudercommissie kijkt en luistert mee en brengt zaken die binnen de school spelen naar voren, ook bij de Medezeggenschapsraad. Er worden thema-avonden georganiseerd en ook bij diverse andere schoolactiviteiten spelen zij actief een rol. Een onmisbare club waar nieuwe leden nodig en van harte welkom zijn.

Verschillende activiteiten op de Philips worden groots opgezet, waaronder Van Horne Pop, Het Muziekgala en een nieuw concept: Van Horne’s Got Talent. Leerlingen kunnen zich opgeven, meedoen en zich ontwikkelen op cultuurvlak. Muziek zit duidelijk in de identiteit van de Philips en dat is iets wat we de leerlingen willen meegeven. Al deze ontwikkelingen maken mij meer dan trots.

Ik kijk ontzettend uit naar de toekomst. Het laten groeien en bloeien van de school door samenwerking, professionalisering en het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving. Het samen beleven van mooie momenten, maar er ook voor elkaar zijn tijdens mindere momenten. Bouwen aan een school waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt. Altijd openstaand voor ideeën en suggesties om ons onderwijs nog sterker te maken. Laten we er samen iets heel moois van maken!

Marie-Antoinette van Steijn
Rector

Philips van Horne

Samen creatief!