Versoepelingen

16 februari 2022
Terug

Aan ouder(s)/verzorger(s), medewerkers
en leerlingen van de Philips van Horne

 

Weert, 16 februari 2022

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers,

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen te versoepelen en de samenleving in stappen te openen. De versoepelde regels en de samenvatting van de persconferentie zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid.

Voor het voortgezet onderwijs en onze school veranderen de coronaregels op vrijdag 18 februari en op vrijdag 25 februari. Tot die momenten vragen we leerlingen en medewerkers zich aan de regels te houden die dan gelden.

Vanaf 18 februari geldt:

- Ziekmelden/quarantaine
Als je klachten hebt, blijf je thuis en meld je je ziek. Een leerling of medewerker die besmet is met het coronavirus blijft vijf dagen thuis. Je kunt na die vijf dagen pas weer naar school mits je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

- Zelftesten
Het advies aan leerlingen en medewerkers om twee keer per week een preventieve zelftest te doen, blijft staan. Heb je een positieve zelftest dan blijf je thuis.

- In het gebouw
Pauzes zijn niet langer gescheiden voor verschillende groepen, looproutes vervallen, verschillende groepen en klassen mogen weer samenwerken.

- Toegang tot de school
Ouders en verzorgers kunnen (met mondkapje) weer op school terecht voor gesprekken, ouder- en informatieavonden en open dagen.

Vanaf 25 februari geldt:

- Mondkapjes
De mondkapjesplicht op school vervalt. Je mag natuurlijk wel een mondkapje dragen.

- 1,5 meter afstand houden
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van medewerkers van de school. Medewerkers hoeven ook onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Het is wel verstandig om afstand te houden waar het kan.

Tussen 16 en 25 februari dragen we op school dus nog wel mondkapjes bij verplaatsingen en houden leerlingen afstand van medewerkers en medewerkers van elkaar.

Basisregels blijven gelden op school
Het aantal besmettingen is hoog en daarom blijven we ook op school voorzichtig.

- blijf thuis bij klachten en test jezelf of laat je testen bij de GGD;
- was je handen vaak en grondig;
- hoest en nies in je elleboog;
- geef elkaar ruimte waar dat kan;
- ventileer voldoende.

Gewoon goed onderwijs samen
We hopen dat met de versoepelingen de maatschappij voor ons allemaal, maar vooral voor onze leerlingen, weer steeds meer normaal wordt. Onze leerlingen gunnen we goed onderwijs, in de klas,  op school met vrienden en vriendinnen. Onze medewerkers blijven hiervoor hun best doen. Op dit moment zien we een behoorlijke toename van het aantal positief geteste docenten; vanwege de coronamaatregelen missen we op dit moment 15 collegae op school vanwege een positieve testuitslag. Mocht het daardoor toch een keer nodig zijn om online onderwijs te geven, dan informeren we jullie hierover. 

Heb je vragen over de versoepelingen van de regels of heb je een kwetsbare gezondheid? Neem dan contact op met:

- George Sonderkamp, directielid Leerlingbegeleiding/-zorg leerjaar 1 en 2

- Miranda Kneepkens, directielid Leerlingbegeleiding/-zorg leerjaar 3, 4 en 5

We wensen iedereen een fijne en gezonde voortzetting van het schooljaar!

Hartelijke groet,

Peter Paul Truijen
Locatiedirecteur Philips van Horne

Philips van Horne

Samen creatief!