Ventilatie op scholen

1 oktober 2020
Terug

Zoals jullie weten is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig op orde te krijgen. Landelijk is met alle scholen afgesproken dat de ventilatiesystemen voor 1 oktober getoetst worden aan het bouwbesluit 2012. Middels deze brief laten we aan ouders, leerlingen en medewerkers weten wat de stand van zaken is.

Philips van Horne

Samen creatief!