Sluiting Philips van Horne i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen

19 december 2021
Terug

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de
Philips van Horne


Weert, 19 december 2021


Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Sneller dan gedacht ontvangt u wederom een schrijven van mij. De aangescherpte maatregelen zijn tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december gedeeld. Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor het onderwijs. Deze maatregelen zijn geldig tot en met vrijdag 14 januari en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid. Tijdens de persconferentie werd gemeld dat er op 3 januari een nieuw meetmoment is en dat dan wordt bekend gemaakt hoe het onderwijs er per 10 januari
uitziet. Hierbij is tevens de opmerking gemaakt rekening te houden met minimaal 1 week online les aansluitend op de kerstvakantie.

Onze school is vanaf aanstaande maandag 20 december tot en met 9 januari gesloten voor fysieke lessen (let op de uitzondering die hieronder vermeld staat). Het College van Bestuur van de stichting LVO heeft besloten dat alle onder LVO residerende scholen de komende week geen online lessen gaan verzorgen. Voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders die een cruciaal beroep hebben is noodopvang beschikbaar tot en met 23 december aanstaande. Wil je gebruikmaken van de noodopvang op school, laat het dan weten aan mevr. M. Kneepkens. Een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u werkzaam bent in een cruciaal beroep wordt wel gevraagd.

De laatste week voor de kerstvakantie
De geplande fysieke lessen en toetsen van 20 december tot en met 23 december gaan niet door. Op 24 december zijn de leerlingen volgens de jaarplanner vrij.
* We verwachten je wel op school als je deze week schoolexamen(s) moet doen. Dit geldt voor leerlingen van mavo 3 en mavo 4, havo 4 en havo 5 waarmee afspraken zijn gemaakt voor het maken/inhalen/herkansen van PTA-toetsen;
* Tevens verwachten we je wel op school voor de lessen DVPR: voor het onderdeel koken (mavo 3 én mavo 4), care & wellness (mavo 3), technologie & productontwikkeling (mavo 3).

We plannen de komende week geen online lessen. Dit betekent dat leerlingen die geen schoolexamens maken of DVPR hebben lesvrij zijn. De geplande driegesprekken tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor gaan door. Deze waren al voorzien online gevoerd te worden.

Na de kerstvakantie
Van 24 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Als het mogelijk is zal de school op 10 januari weer open zijn voor lessen, maar we bereiden ons erop voor dat de lessen op maandag 10 januari online zullen zijn. Het kabinet beslist namelijk op 3 januari of de scholen vanaf 10 januari fysiek weer opengaan of dat de lessen online zullen plaatsvinden. We laten je zo snel mogelijk weten wat dit betekent voor de lessen en roosters van de leerlingen, in het bijzonder van de eindexamenleerlingen. Vooruitlopend op wel of niet online onderwijs, kunnen ouders zich nu al melden bij mevr. M. Kneepkens, mocht er behoefte zijn aan een extra device voor de leerling om thuis online onderwijs te kunnen volgen. Dit kan dus al deze week zodat er geen vertraging ontstaat als op 10 januari gestart moet worden met online onderwijs. Let op: voor ontvangst van een device moet door de ouder/verzorger een leenovereenkomst ondertekend worden.

We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze leerlingen zo ontzettend belangrijk is. Het is nu helaas niet anders en ook na de kerstvakantie zetten onze medewerkers alles op alles om de (online) lessen zo goed mogelijk te organiseren.

Met hartelijke groet,

P.P.H. Truijen, locatiedirecteur Philips van Horne

Philips van Horne

Samen creatief!