Nieuwe beslisboom 12+

25 februari 2021
Terug

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Wat is er veranderd in de beslisboom?

  • In tegenstelling tot eerder is er geen verschil meer gemaakt wanneer je thuis moet blijven als een huisgenoot klachten heeft. Eerder was de leeftijd van deze huisgenoot van toepassing nu niet meer.
  • Verruiming van de mogelijkheid wanneer en na hoeveel dagen je je kan laten testen. In principe kan je je nu in alle gevallen op of na dag vijf van laatste contact met iemand met corona laten testen.
  • Het gele blok over afstand tussen leerlingen is aangepast.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven. 

De beslisboom !2+ thuisblijven of naar werk/school? Is hier te downloaden. Tevens is de meest recente versie altijd te vinden op de coronapagina op onze website.

Philips van Horne

Samen creatief!