Nieuwe beslisboom 12+

10 december 2020
Terug

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Wat is er veranderd in de beslisboom?

  • De inleiding is vervangen door 7 aandachtspunten waar vooraf rekening mee moet worden gehouden;
  • Toegevoegd aan de startvraag: ‘of in de afgelopen 10 dagen’;
  • Na de vraag over een huisgenoot met klachten is een onderverdeling gemaakt in leeftijd;
  • Er is informatie toegevoegd en voorwaarden over de mogelijkheid tot laten testen zonder klachten om eventueel de quarantaineperiode te verkorten;
  • Informatie over hoe lang je moet thuisblijven is duidelijker omschreven en er is nog een link toegevoegd naar meer informatie.


NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven. De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten, maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.

De beslisboom !2+ thuisblijven of naar werk/school? Is hier te downloaden. Tevens is de meest recente versie altijd te vinden op de coronapagina op onze website.

Philips van Horne

Samen creatief!