Definitief opstartprotocol gepubliceerd

25 mei 2020
Terug

Nadat scholen het voorlopige protocol voor de heropstart al hadden ontvangen is nu ook het definitieve protocol beschikbaar. In dit protocol is een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van de voorlopige versie. Het definitieve protocol is hier te downloaden. Het protocol en servicedocument voor vmbo en praktijkonderwijs is te vinden op de website van platforms vmbo

Philips van Horne

Samen creatief!