Tweetalig Onderwijs (TTO)


In het schooljaar 2017-2018 biedt de Philips van Horne de leerlingen van de havo de mogelijkheid om Tweetalig Onderwijs (TTO) te volgen. Een tweetalige opleiding sluit aan bij de internationale ontwikkelingen in de samenleving, waarbij Engels duidelijk dé wereldtaal is geworden. Kenmerken van deze opleiding zijn: 50% van je lessen in het Engels, internationalisering door middel van buitenlandse reizen en uitwisselingen, erkende internationale diploma’s (Anglia, Global perspectives en International Baccalaureate) en een Engelstalig profielwerkstuk waardoor je een echte wereldburger wordt die goed is toegerust op zijn vervolgstudie!


Onderbouw

Bij TTO volgen leerlingen in de onderbouw het merendeel van de vakken in het Engels. Niet alleen de taal is belangrijk, ook het leren over de internationale samenleving staat centraal. Dit gebeurt binnen de lessen zelf, maar ook door samen te werken met leerlingen uit andere landen en in andere landen, tijdens uitwisselingen en reizen.Via internationale contacten tijdens language and culture trips en exchange programs leer je in het Engels te communiceren en maak je kennis met andere culturen. Tijdens theaterworkshops, speaking contests, team math challenge and debating teams ontwikkel je je eigen talenten. Zo wordt je optimaal voorbereid op de internationale samenleving.


Bovenbouw

In de bovenbouw nemen de leerlingen deel aan Engelstalige activiteiten. Bovendien volgen zij de nieuwe vakken Global Perspectives (GP) en English B. Global Perspectives wordt In de vierde klas afgesloten met een Cambridge-diploma en English B in het laatste jaar met het International Baccalaureate (IB-diploma). Verder maken de leerlingen een Engelstalig profielwerkstuk en is er nog een uitwisseling en een talenreis. Zo worden de leerlingen goed toegerust voor hun vervolgstudie. Voorwaarde voor toelating tot het Tweetalig havo is een eenduidig havoadvies.

Bilingual education gaat veel verder dan het leren van de Engelse taal. TTO creëert leerlingen die zelfstandig en zelfbewust hun mannetje staan in deze maatschappij en die uitdagingen weten aan te pakken.

Bekijk hier de folder van het Tweetalig Onderwijs.

Philips van Horne

Samen creatief!