Technologieroute

In het schooljaar 2017-2018 is de Philips van Horne in nauwe samenwerking met met Gilde opleidingen (MBO) en op het verzoek van het bedrijfsleven de unieke opleiding 'Technologieroute' gestart. De technologieroute is ontwikkeld voor mavo-leerlingen die in een doorgaande leerlijn techniek door kunnen stromen naar MBO niveau 4. De leerling maakt kennis met technologie via een uitdagend curriculum.

We starten in het eerste leerjaar van de mavo met tien lessen techniek. De leerstof wordt aangeboden in een uitdagende leeromgeving. Het programma zal door een nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven in de vorm van gastlessen en bedrijfsbezoeken gerealiseerd worden. Door deze verdieping in techniek is een tijdswinst van minimaal een half jaar in het hele traject mogelijk.

Klik hier voor een presentatie over de Technologieroute. Mocht u naar aanleiding van deze presentatie meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Dhr. R. Stals of Dhr. M. Schouten.

Philips van Horne

Samen creatief!