Technasium


Al vanaf 2014 heeft de Philips van Horne het predicaat Technasium en mag zich hiermee officieel ‘Technasiumschool’ noemen. Het Technasium laat leerlingen kennismaken met de fascinerende wereld van onderzoek en technologie. Leerlingen leren op een leuke manier een goede balans te vinden tussen creativiteit, presentatietechnieken en benodigde kennis. Hierdoor zijn de leerlingen beter voorbereid op een bèta- of technische vervolgstudie op HBO of universiteit. 


Onderzoeken en ontwerpen

De havo-brugklas dient als oriëntatiejaar voor alle leerlingen. Na het eerste leerjaar kun je kiezen voor de Technasiumstroom. Je volgt het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O), een combinatie van denken en doen in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, …. Per week besteed je vijf lesuren aan het vak. Onderzoeken & Ontwerpen is een eindexamenvak en het telt mee voor de overgang, net als elk ander vak. Het bijzondere is dat je door de docenten en opdrachtgever beoordeeld wordt. Je krijgt een proces- en een productbeoordeling.


Realistisch podium

Het Technasium betekent vooral veel doen. Alles start met een probleem dat een bedrijf of organisatie heeft. Je gaat vervolgens als fictieve onderzoeker bij de opdrachtgever op onderzoek uit. Je maakt kennis met het bedrijf, met de wensen en leert meer van het ontwerp. Soms moet je experimenten doen voordat je verder kunt. Elke week kom je vijf keer bij elkaar. Binnen de groep bekijk je zelf wie waar goed in is, zodat jullie je kwaliteiten zo goed mogelijk gebruiken.

Na het onderzoek verwerk je de resultaten in een creatief ontwerp of adviesrapport dat je aan de opdrachtgever, docenten en medeleerlingen presenteert. Zo mochten onze leerlingen als ontwerpopdracht al een brandpreventiespel ontwerpen en meedenken over een nieuw speeltoestel voor een kinderpretland maar ook als onderzoeksopdracht een adviesrapport uitbrengen over het in kaart brengen van biodiversiteit en de invloed van het kanaalwater op het IJzeren Man-gebied.


Samenwerken

Eén van de belangrijkste competenties is het leren samenwerken. Je werkt in teams aan oplossingen voor kleine en grote problemen. Zo kom je erachter in welke rol jij je het prettigst voelt, waar je kwaliteiten en talenten liggen. Leerlingen leren kennis meteen toe te passen in de praktijk. Naast een flinke dosis kennis, leer je je fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen, je leert door te zetten en te werken volgens planning. Dit levert een goede basis voor de (bèta- of technische) vervolgstudie én het uiteindelijke beroep.


Beroepenveld

Je maakt kennis met beroepen als bouwkundige, laborant, industrieel ontwerper, designer, architect, radioloog, etc.. Bij elk project neem je een kijkje in de wereld om je heen. Door praktisch te werken in projecten doe je veel kennis op, die je op een wetenschappelijke manier leert gebruiken. Het gaat niet alleen om ‘doen’, maar ook om verder denken en zo werken aan verbetering. Je komt erachter welke bèta- of technische beroepen je leuk lijken en je leert op een HBO- of wetenschappelijke manier zaken aan te pakken.


Download hier de folder Technasium

Informatie voor opdrachtgevers

Zoekt u als onderneming meer informatie over het technasium en de mogelijheden van opdrachtgeverschap voor uw bedrijf? 

Wij verwijzen u dan graag naar de volgende informatiefilms:  
Wat is het technasium? en Wordt u ook opdrachtgever voor het technasium? 

 

 

Philips van Horne

Samen creatief!