European Parliament Ambassador School (EPAS)

In het schooljaar 2018-2019 is de Philips van Horne een samenwerking aangegaan met het Europees Parlement door te starten met het EPAS programma. Het programma wordt aangeboden aan onze TTO-leerlingen.

Binnen TTO streven wij de volgende drie pijlers na:

  • Engelse taalvaardigheid
  • Wereldburgerschap
  • Persoonsontwikkeling

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een toekomst in onze internationaal georiënteerde samenleving. Dat doen wij door veel vakken in het Engels aan te bieden, CLIL en EIO in die vakken, door reizen en uitwisselingen naar het buitenland en door het EPAS programma aan te bieden. Door dit alles aan te bieden dragen we bij aan de brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen. 


Wat houdt EPAS nu precies in?

EPAS staat voor European Parliament Ambassador School. Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is om de leerlingen meer kennis te geven over Europa maar ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij ontdekken hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap.

Doordat de Philips van Horne meedraait in het netwerk van EPAS-scholen kunnen we ook samenwerkingsverbanden aangaan met andere scholen, zowel binnen Nederland als binnen de andere EU-landen. Er zijn programma’s beschikbaar voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.


Junior ambassadors 

Jaarlijks worden er nieuwe junior ambassadors benoemd. Zij mogen ook deelnemen aan de jaarlijkse landelijke EPAS junior dag. Voor Junior Ambassadors is een duidelijke taak weggelegd; zij kunnen de EU-kennis verspreiden in hun jaarlaag of in hun klassen. Ook wordt er ieder jaar een Europadag georganiseerd binnen de school. De JEPA’s spelen ook een rol in het mee organiseren van deze dag. Na afloop ontvangen zij een certificaat vanuit het Europees Parlement.


Informatiepunt

Ook is er binnen onze school een EPAS informatiepunt ingericht. Hier kunnen de leerlingen allerhande informatie vinden over de EU. Ook hangt hier een nieuwsbulletin met actuele informatie m.b.t. de EU.


Wereldburger

Door EPAS aan te bieden op onze school levert de Philips van Horne een grote bijdrage aan het meegeven van voldoende bagage aan onze leerlingen om een kritisch (wereld)burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid.


Nieuws en informatie m.b.t. EPAS is te vinden op de TTO-website www.ttoweert.nl.   


epas.jpg

Philips van Horne

Samen creatief!