Aandachtspunten


Kledingsvoorschriften

Tijdens praktijklessen is het dragen van ARBO-veiligheidskleding en -schoeisel verplicht. Het is mogelijk dat een bepaalde sector kledingvoorschriften of regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen hanteert voor het werken in die sector. Deze voorschriften worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en dienen te worden nageleefd.

Tijdens de lessen Lichamelijke Oefening is het dragen van het officiële sporttenue verplicht: shirt met logo van Het Kwadrant en blauwe broek. De sportkleding dienen de eerstejaars zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert, ook shirts met lange mouwen en lange broeken.

In aanvulling op de verplichte gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en / of armen en benen geheel bedekt willen houden de volgende regels:

  • Als hoofddoek is een sporthoofddoek / bandana toegestaan. Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd.

  • Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is toegestaan mits deze redelijk straks aansluitend is en het gymshirt er overheen gedragen wordt.

  • Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd.

Dit alles om de veiligheid voor betreffende leerlinge en haar klasgenoten te kunnen waarborgen.

Hygiëne

Bij sommige vakken en lessen zijn afspraken over hygiëne en uiterlijk. Deze worden in de betreffende lessen besproken. Denk aan haarnetjes, veiligheidsschoenen, piercings enzovoort.

Kluisjes

Iedere leerling krijgt een kluisje in bruikleen en tekent hiervoor een overeenkomst. In het kluisje kan de leerling waardevolle spullen en/of zaken betrekking hebbende op het onderwijs opbergen. De kluisjes blijven eigendom van de school. Voor gebruik van een kluisje wordt een bepaald bedrag gevraagd.

Iedere leerling ontvangt een uniek slot met bijpassende sleutels. Bij verlies van de sleutel(s), evenals bij beschadiging, worden de kosten van herstel doorberekend aan de leerling. Dit is ter beoordeling van de directie/teamleider. Bij het verlaten van Het Kwadrant mag de leerling het slot en de sleutel meenemen. Is eigendom van de leerling.

Bij ernstig misbruik wordt de gebruikersovereenkomst beëindigd en het betaalde bedrag voor het in bruikleen hebben van het kluisje en slot/sleutel niet terugbetaald. De directie van Het Kwadrant, of diens gemachtigde, behoudt zich het recht om op ieder moment de kluisjes te controleren. Al dan niet in het bijzijn van de gebruiker! Bij aanvang van iedere vakantie is het goed om het kluisje leeg te maken!

De leiding van Het Kwadrant is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.

Philips van Horne

Samen creatief!