Leerlingcoaching

Leerlingen laten groeien 
In het kader van het motivatieherstel-programma, biedt de Philips van Horne leerlingcoaching aan. De docent Mohammed Feddahi biedt structurele en intensieve begeleiding aan leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben binnen het leerproces. Het gaat dan niet alleen om onderpresteerders maar ook om leerlingen die de lat te hoog leggen en later dreigen vast te lopen. Maatwerk en doorstroming staan erg hoog in het vaandel bij het Philips van Horne. Leerlingcoaching biedt de mogelijkheid hier extra in te voorzien.

Motivatie
Bijna alle leerlingen hebben er wel eens last van: geen motivatie om schoolwerk te maken.
Desondanks is motivatie een vereiste voor leerlingen om hun school succesvol af te ronden. Is een leerling nooit gemotiveerd om zijn schoolwerk te doen, dan zal hij/ zij vroeg of laat vastlopen. Docenten en ouders spannen zich geregeld in om de motivatie van hun leerlingen/ kind(eren) te vergroten.

De juiste vragen stellen
Een leerlingcoach gaat ervan uit dat leerlingen weten waar het juiste antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in zichzelf! De antwoorden komen echter niet vanzelf, daar is een coach bij nodig die de juiste vragen weet te stellen.

Complementair
Leerlingcoaching moet niet gezien worden als een vervangend onderdeel van de werkzaamheden van de mentor of het zorgteam. Wij zijn niet vervangend voor de mentor of het zorgteam maar juist aanvullend. De expertise van het zorgteam ligt bij zorgleerlingen, waar deze leerlingen dan ook worden begeleid. Leerlingcoaching is juist bedoeld voor de leerlingen die de lat te hoog leggen en voor de onderpresteerder. Het coachen van een leerling zal in samenwerking gebeuren met de mentor. Sterker nog, de mentor is vaak de aangewezen persoon om de leerling aan te melden bij leerlingcoaching.


Documenten:

 

Digitale lessen:

Philips van Horne

Samen creatief!